Artykuły z kategorii

Nasza gmina

Ogłoszenie o sporządzeniu miejscowego pl…

23-06-2017

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszar I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

Więcej

Kultura, Edukacja i Sport

Absolwent Roku 2017

27-06-2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość „Absolwent Roku 2017”, podczas której najlepszym absolwentom wręczone zostały statuetki i listy pochwalne. Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje się jednemu absolwentowi gimnazjum, który...

Więcej

Polityka społeczna

Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżow…

27-06-2017

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. grupa młodzieży z Gminy Kozłowo wyjechała na Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach koło Jezioran. Młodzieżowy obóz pożarniczy zorganizowany jest w domkach na leśnej...

Więcej

Turystyka i promocja

Rozporządzenie o tymczasowym wznowieniu …

30-06-2016

We wtorek (21 czerwca 2016) weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz...

Więcej