Od dnia 01.10.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości – 643,00zł;
  • dla osoby w rodzinie w wysokości – 514,00zł;
  • kwota dochodu za 1ha przeliczeniowy w wysokości - 288,00zł.

Od dnia 01.11.2015 roku zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego:

  • 674,00zł na osobę,
  • 764,00zł na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

W czwartek 30 marca 2017 w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie było gwarno i wesoło. Liczne grono uczestniczek wykonywało samodzielnie piękne wiosenno-świąteczne ozdoby i dekoracje. Nad przebiegiem prac czuwała pani Hanna Romanowska, udzielała wskazówek i podpowiadała w jaki sposób połączyć materiały. Spotkanie wywołało również

wspomnienia tradycji świątecznych, a w wesołej atmosferze szybko minęły zajęcia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

GALERIA (ilość zdjęć 10):

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się 30 marca 2017 roku o godzinie 10ºº w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie podczas których będą mogli Państwo wykonać oryginalne ozdoby Wielkanocne.

Warsztaty poprowadzi Pani Hanna Romanowska. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Nr tel. (089) 626 70 75, (89) 626 70 35

zaproszenie