Artykuły z kategorii

Nasza gmina

Kręcimy reportaż

12-10-2018

Podczas drugich warsztatów filmowych, które odbyły się 10 października w Kozłowie, uczestnicy projektu „Pokolenia i tradycje” nagrywali własne wspomnienia i doświadczenia związane z projektem. Efekty ich prac będzie można zobaczyć...

Więcej

Kultura, Edukacja i Sport

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

19-10-2018

18 października o godz. 10.00 wsali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyły się gminne eliminacje do XII Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Starosty Nidzickiego.  W Gminnym...

Więcej

Polityka społeczna

Pletli jesienne wianki

18-10-2018

W poniedziałek (15 października) o godz. 10.00 w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty tematycznie nawiązujące do pięknej złotej jesieni - „WIANKI JESIENNE”. Zajęcia prowadziła Hanna Romanowska. Spotkanie cieszyło...

Więcej

Turystyka i promocja

Rozporządzenie o tymczasowym wznowieniu …

30-06-2016

We wtorek (21 czerwca 2016) weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz...

Więcej

Na zajęciach, które odbyły się w dniu 3 marca 2015 roku w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie wykonywano ozdoby i dekoracje ze skóry. Uczestniczki spotkania w skupieniu pracowicie tworzyły piękne i niepowtarzalne dzieła sztuki.

GALERIA (ilość zdjęć 17):

-------------------------------------------

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku zostało zarejestrowane 12.02.2010r.

-------------------------------------------

Jest to organizacja ludzi, którym ekologia i tradycje są bliskie.
Celem głównym stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i działalności o tematyce ekologicznej i turystycznej. Będziemy zachęcać rolników do przekształcania swoich gospodarstw w ekologiczne i produkowali zdrową, naturalną, żywność oraz prowadzili zdrowy tryb życia.
Postaramy się wyeksponować potężny potencjał jaki jest w społeczności gminy, która jest typowo gminą rolniczą i ma olbrzymie zasoby w tym temacie. Postaramy się promować naszych producentów zdrowej żywności na wszystkich uroczystościach gminnych , jak również organizować targi i brać udział w innych imprezach, jarmarkach, targach organizowanych poza obszarami naszej gminy. Wiemy jak bardzo ważny i przyszłościowy jest ten temat.
Stowarzyszenie KEKS-Kozłowska Ekologiczne Kuźnia Smaku powstało dla ludzi produkujących zdrową żywność jak również dla tych, którzy będą chcieli taką żywność kupować.
Nasza społeczność to wielki potencjał przedsiębiorczości i zdolności kulinarnych .
Mieszkamy w zdrowym, naturalnym środowisku o wielkich walorach turystycznych.
Będziemy dbać i rozwijać te zasoby dla nas i przyszłych pokoleń!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
Turówko 18
13-124 Kozłowo
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

„Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar” - organizacja powstała 07.02.2007r.

-------------------------------------------

17 członków założycieli wybrało Komitet Założycielski, który zajął się całym procesem legislacyjnym. 08.03.2007r. otrzymaliśmy wpis do KRS. W chwili obecnej spełniamy wszystkie wymogi formalno-prawne (REGON, NIP, nr konta), aby swobodnie działać, realizując założone cele. Głównym celem naszej organizacji jest integracja społeczna i aktywizowanie środowisk lokalnych, poprzez organizowanie wspólnie z mieszkańcami imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, oświatowo-wychowawczym i sportowym. Zależy nam szczególnie na współpracy z lokalnymi liderami, aby najskuteczniej definiować potrzeby i rozwiązywać problemy konkretnych ludzi w konkretnym miejscu. Chcemy pomagać w indywidualnym rozwoju przede wszystkim członkom naszej organizacji, a także, innym mieszkańcom naszej gminy, osobom aktywnym cechującym się wrażliwością społeczną, oferując dostęp do szkoleń oraz pomoc merytoryczną z zakresu działalności społecznej. Aby zbliżyć do siebie mieszkańców i samorządowców gminy Kozłowo, zamierzamy organizować wspólne spotkania i konferencje tematyczne dotyczące wszystkich kierunków rozwoju, dostępu i przepływu informacji, definiowania i rozwiązywanie problemów.

    Oferujemy pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskując żywność, odzież i inne dary rzeczowe poprawimy warunki życia mieszkańw naszej gminy. Zorganizujemy Lokalne Grupy Pomocowe.

Wesprzemy instytucje i organizacje działające dla dobra wspólnego.

    Wszelkie nasze działania odbywają się na zasadzie non profit, opieramy je na pracy wolontariuszy - członków organizacji i nie tylko. Jesteśmy otwarci na pomoc każdego, kto chciałby realizować się w pracy na rzecz innych.

 Współpracujemy z wieloma organizacjami z poza terenu naszej Gminy.Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Gminy w Kozłowie, by móc w pełni uczestniczyć we wszystkich wcześniej wspomnianych aspektach życia. To tylko niektóre obszary udostępnione osobowością prawną naszej organizacji. Chcielibyśmy, aby „Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar”, było skutecznym narzędziem do działania i rozwoju dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji, instytucji i władz naszej gminy.

W skład organu zarządzającego Stowarzyszenia wchodzą:

Maciej Prażmo - prezes,
Rafał Witkowski - wiceprezes,
Ewa Prażmo- sekretarz-skarbnik.

 
Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar

ul. Warmińska 2/7
13-124 Kozłowo

Tel. 602 319 309 lub 89 626 75 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 01.09.2008 r.

-------------------------------------------

Zrzesza w swoich szeregach na dzień 30.11.2008 r. 26 członków. Działalność statutowa oparta jest na dobrowolnych kwartalnych składkach wszystkich członków. Stowarzyszenie nasze w swojej działalności nie może mieszkańcom zapewnić takich dóbr jak mieszkania czy stanowiska pracy ze względu na brak możliwości. Natomiast w ramach dużego zaangażowania naszych członków, ofiarności sponsorów chcemy organizować imprezy kulturalne typu: festyny, rajdy, pikniki, wieczornice, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. które uprzyjemniają szarość codziennego życia mieszkańcom.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 •     Pozyskiwanie środków finansowych i dóbr materialnych na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych;
 •     Wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 •     Integrowanie środowiska wokół różnych form pomocy sąsiedzkiej, zgłaszanie innych inicjatyw społecznych;
 •     Gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody;
 •     Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych;
 •     Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz popularyzatorskiej;
 •     Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej;
 •     Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi regionu;
 •     Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ciekawe miejsca;
 •     Prowadzenie zespołów artystycznych;
 •     Promowanie zdrowego stylu życia;
 •     Samokształcenie członków Stowarzyszenia;
 •     Uczestniczenie w programach edukacyjnych, artystycznych i twórczych;
 •     Organizowanie kursów, warsztatów artystycznych i twórczych, konkursów, pokazów, plenerów, koncertów, prezentacji, imprez okolicznościowych itp.;
 •     Publiczne wyrażanie swojego stanowiska w sprawach związanych z regionem;
 •     Wspieranie sołectw w zakresie podnoszenia warunków swojego zamieszkania, w tym rozwijanie terenów zieleni, rozbudowę placów zabaw, tworzenie małej architektury itp.;
 •     Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 •      Archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza dorobku społeczno-kulturalnego jego członków;
 •     Skupianie wokół idei Stowarzyszenia działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych;
 •     Promocję i organizację wolontariatu;
 •     Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


   Odczuwamy niedostatek osób „czynnych” w  Stowarzyszeniu i każda osoba chętna do współpracy jest „na wagę złota”. Miło byśmy widzieli nowych członków w Stowarzyszeniu, ale doraźna pomoc przy pojedynczych tematach też będzie cenna. Chcemy działać dla dobra mieszkańców gminy Kozłowo, a tutaj pole jest szerokie.


PRZYŁĄCZ  SIĘ  DO  NAS!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Ziemia Kozłowska”
ul. Nidzicka 31
13 – 124 Kozłowo

Tel. 696 244 298
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We wtorek (21 czerwca 2016) weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Rozporządzenie powstało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO w Polsce. Kontrola będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Podobne rozwiązanie zastosowano w Polsce podczas Euro 2012.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w specjalistycznych sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Wszystkim, którzy planują wizytę w Polsce w tym terminie przypominamy o konieczności okazywania dokumentów oraz poddania się restrykcyjnym kontrolom bezpieczeństwa.

Warmia i Mazury to region, który ze względu na unikatowe walory przyrodnicze nazywany jest „krainą 1000 jezior”, czasem także „zielonymi płucami Polski”. W ostatnim czasie znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do miana nowych „Cudów Natury”.

Warmia i Mazury to także niepowtarzalny charakter i udogodnienia służące odwiedzającym region turystom. Bogata historia, resortowe obiekty hotelowe oraz szeroki wachlarz atrakcji z gatunku rekreacji i przygody, stanowią o turystycznej wartości tego regionu, natomiast obecność Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, już niebawem sprawi, że drzwi „powietrznej bramy” Mazur zostaną otwarte.

Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym.

Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięgać będzie 500 000 osób. Długość i szerokość drogi startowej wynoszą odpowiednio 2 500 i 45 m i umożliwią lądowania takich statków powietrznych jak między innymi Boeing 737 i Airbus 320. System nawigacyjny ILS/DME umożliwi lądowania w warunkach ograniczonej widoczności

Lotnisko będzie miejscem przyjaznym ruchowi General Aviation tj. posiadaczom i użytkownikom prywatnych samolotów. Wszyscy chętni będą mogli korzystać z pasa startowego oraz pełnej obsługi naziemnej i infrastruktury Portu.

Do dyspozycji wszystkich podróżnych dedykowany zostanie komfortowy terminal z doskonałym zapleczem dla pasażerów, uwzględniając strefy restauracyjne i wypoczynkowe oraz kojącą architekturą i wystrojem nawiązującymi do lokalnej stylistyki.

Port będzie łatwo dostępny. Pasażerowie poruszający się samochodami będą mogli skorzystać z tzw. „szybkich pasów” oraz terenów parkingowych przed terminalem z miejscem dla 150 pojazdów. Dodatkowym udogodnieniem dla osób korzystających z komunikacji publicznej będzie stacja końcowa kolei „portowej” położona na dystansie spaceru do wejścia głównego. Podróż szynobusem z Olsztyna na stacji „terminal” potrwa około 45 minut. Do dyspozycji podróżnych będą również tzw. usługi transportu wahadłowego.

„Jeszcze nigdy w drodze na Mazury nie było tak szybko, tak wygodnie i tak bezpiecznie.”

Zapraszamy na spływ kajakowy z Nidzicy do Działdowa, który odbędzie się 18 kwietnia.
Krzysztof Bucholski - członek Polskiego Klubu Ekspedycyjnego Ligi Morskiej  i Rzecznej zachęca wszystkich, którzy chcą zmierzyć się  z trudami przepłynięcia rzeki  na trasie Nidzica-Działdowo.

START
18 kwietnia
godz. 9.00
mostek przy Starostwie
META
Działdowo
 
Chcesz wziąć udział w spływie? Skontaktuj się z organizatorem - tel. 603-907-085

Polski Klub Ekspedycyjny Ligi Morskiej i Rzecznej nietypowy spływy w okolicy Nidzicy organizuje po raz czwarty.

Do tej pory udało im się przepłynąć:

2012 — Od Wiatraka do Młyna — J. Konty, okolice dawnego wiatraka w Turówku do dawnego młyna wodnego Patorra w Szkotowie na Szkotówce


2013 — Od Młynowisk do Zamku — Od ujścia Lipówki do Szkotówki w okolicy dawnych Młynów Borowiec i Opacznik do Nidy i Zamku w Działdowie

2014 — Szlak Tannenberski J. Szkotowskie - J. Głowacz- J. Kowantaki - J. Konty.

 Wkoło wszystkich wymienionych jezior 100 lat wcześniej rozegrała się Bitwa pod Tannenbergiem i zostało wiele umocnień z I WŚ i z II Wojny Światowej, do których łatwiej dotrzeć wodą niż lądem.