14 listopada 2018 r. pozostanie w pamięci najmłodszych dzieci Szkoły Podstawowej w Szkotowie. Wtedy właśnie zostały pasowane na przedszkolaka oraz ucznia klasy pierwszej i tym samym stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Takie wydarzenie to jedno z ważniejszych przeżyć dziecka w szkole.

 W uroczystości uczestniczył Marcin Lisek – pełniący obowiązki dyrektora szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Marek Wolszczak - wójt Gminy Kozłowo, Krystyna Kukwa -  wieloletni przyjaciel szkoły, Grzegorz Kacprzycki – przewodniczący Rady Rodziców i sołtys wsi Szkotowo, rodzice uczniów przystępujących do pasowania.

Dzieci, nawiązując do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, wystąpiły w biretach z biało – czerwonymi pomponami. Narodowe barwy znalazły się też w scenografii. Dzieci pięknie recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki, których treść wyrażała odczucia najmłodszych związane ze szkołą. Wśród zaprezentowanych tekstów znalazł się też utwór o tematyce patriotycznej. Część artystyczna była dużym przeżyciem. 

Najmłodsi złożyli uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor dokonał pasowania. Nasi młodzi przyjaciele otrzymali pamiątkowe dyplomy i breloki.

 Piękne życzenia i podarunki dostały dzieci także od gości, przybyłych na uroczystość.

Za wszystkie upominki i miłe słowa serdecznie dziękujemy.

Dzieciom życzymy sukcesów i zadowolenia ze wspólnej zabawy i nauki.

Serdecznie dziękujemy koledze Igorowi Nadolskiemu za wsparcie w przygotowaniu uroczystości oraz fotografowanie i filmowanie jej przebieg.

GALERIA:

 

9 listopada Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 zabrzmiały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Hymn narodowy zaśpiewało kilka pokoleń Polaków: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz seniorzy i opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości drugo i szóstoklasiści  przywołali obraz Polski widziany oczami bohaterów narodowych, poetów i pisarzy. Wyjątkową częścią uroczystości - wyjątkową, bo łączącą pokolenia - był występ seniorów i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.                                                                                                                            

Tego dnia w szkole odbyła się również wieczornica Serce i pieśń Niepodległej. 

W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, dyrektor szkoły- Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej. Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej oraz Waldemar Słupski. O drodze do niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VIII, VII i VI. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli 100 lat historii niepodległej Polski.

Tekst: Anna Kozłowska

GALERIA:

9 listopada o godz. 11.11 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie wzięli udział w próbie bicia rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu. Towarzyszyli im przedstawiciele władz oraz seniorki.

Wszyscy zebrani w szkole odśpiewali cztery zwrotki. Później z patriotycznymi akcentami przemaszerowali pod budynek OSP w Kozłowie. I właśnie na boisku przed strażnicą zatańczyli poloneza.

GALERIA:

            

11 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się akademia z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół z terenu gminy wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami niepedagogicznymi. Akademia została poprowadzona przez harcerki: Natalię Semeniuk, Julię Kowalewską i Zuzannę Kaczorowską.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzanie sztandarów przez poczty sztandarowe szkół z: Kozłowa, Rogoża, Zaborowa, Szkotowa oraz przez poczet sztandarowy Hufca w Działdowie. Następnie głos zabrała dyrektor ZSP w Kozłowie Mirosława Ostrowska, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, pracowników oświaty oraz uczniów. Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo, który złożył życzenia wszystkim nauczycielom, emerytowanym pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi. Wójt podziękował za poświęcenie i trud włożony w wychowanie i kształcenie młodych pokoleń.

Życzenia również skierowali do nauczycieli zaproszeni goście: Małgorzata Krzyżewska-dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Danuta Szymańska-dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie, ks. Józef Stroński, Dariusz Szypulski-prezes Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO Kozłowo, Andrzej Umiński-komendant Hufca w Działdowie. Następnie wręczonono nagrody pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Jeden dzień z życia w szkole w Kozłowie” . Przedstawienie przygotowali uczniowie klas ósmych pod kierunkiem nauczycieli: Karoliny Koszewników i Joanny Drygulskiej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli.

Na zakończenie akademii głos zabrała dyrektor szkoły w Kozłowie, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie nauczycieli oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez pracowników placówki.

GALERIA:

           

3 września uczniowie szkół z terenu gminy Kozłowo rozpoczęli rok szkolny 2018/2019. W uroczystościach oprócz nauczycieli, uczniów i ich rodziców uczestniczyli przedstawiciele władz.

Jako pierwsi nowy rok szkolny powitali uczniowie Zespoło Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Po mszy świętej, którą odprawił ksiądz Andrzej Chędoszko pożegnano nauczycielki odchodzące na emeryturę. Po 35-latach pracy, ze szkoły odeszła Teresa Szulczak, a po 40 - dyrektorka Barbara Szczepkowska. Paniom żal był żegnać się z miejscem i osobami, z którymi spędziły tyle lat, o czym świadczyły łzy kręcące się w oku. 

Nie zabrakło również powitań. Funkcję dyrektora kozłowskiej szkoły objęła bowiem Mirosława Ostrowska, a w Zaborowie Beata Żujewska.

Wszystkie szkoły gminne były gotowe na przyjęcie uczniów. Remonty i prace przeprowadzone podczas wakacji pozwoliły na wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń i zapewnienie opieki wszystkim maluchom z gminy Kozłowo. We wszystkich szkołach funkcjonują bowiem oddziały przedszkolne.

GALERIA:

 

          

13 czerwca w Urzędzie Gminy Kozłowo odbyło się posiedzenie komisji, powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego "Odpoczywam aktywnie, jestem wolny od uzależnień".

Udział w konkursie, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięło 63 uczniów. Komisja w składzie: Jacek Jankowski, Marcin Kozicki i Grażyna Banaś nie miała łatwego zadania. Po wnikliwej analizie wybrała jednak zwycięzców.

 

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I miejsce - Kinga Kaplarczyk (SP Szkotowo)

II miejsce - Kacper Ratka (SP Szkotowo)

III miejsce - Alicja Roguszczak (SP Szkotowo)

wyróżnienie - Oktawian Kasprzycki (SP Szkotowo)

 

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I miejsce - Anna Szymańska (ZSP Kozłowo)

II miejsce - Maria Makowska (SP Szkotowo)

III miejsce - Amelia Mroczkowska (ZSP Kozłowo)

wyróżnienie: Klaudia Pokojska, Angelika Wielechowska (SP Szkotowo)

 

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II i III GIMNAZJUM:

I miejsce - Aleksandra Dytrych (SP Szkotowo), Izabela Tańska (SP Rogóż)

II miejsce - Julia Rudzińska (SP Rogóż)

III miejsce - Aneta Dreger (SP Szkotowo)

 

Nagrody oraz listy gratulacyjne wójt Marek Wolszczak oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń wręczali podczas zakończeń roku.

 

          

- Dla wielu z Was jest to pewnie najszczęśliwszy dzień w roku. Po otrzymaniu świadectw będziecie mogli w końcu rozpocząć wakacje. Życzę Wam abyście spędzili je aktywnie i naładowali akumulatory – mówił wójt Marek Wolszczak, który uczestniczył w zakończeniach roku w szkołach gminnych.

Zakończenie roku w Kozłowie rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi przed łącznikiem prowadzącym z budynku szkoły do sali gimnastycznej. Następnie ksiądz Andrzej Chędoszko poświecił obiekt. Z nowo wybudowanego łącznika uczniowie będą mogli korzystać od września.

Podczas uroczystych apeli wręczono nagrody oraz wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, różnego rodzaju konkursach i olimpiadach albo mieli 100 % frekwencję. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice.

GALERIA:

Dzisiaj (20 czerwca) wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak wręczył statuetki absolwentom gimnazjów, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce i mają wzorowe zachowanie, ale również reprezentują  szkołę w konkursach i olimpiadach powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.

- Bardzo się cieszę, że spotkała mnie ta przyjemność wręczenia statuetek najlepszym uczniom z naszej gminy. Co prawda statuetki są tylko trzy, ale gratuluję wszystkim, którzy otrzymali listy pochwalne. To świadczy, że drzemie w was ogromny potencjał – mówił Marek Wolszczak.

Tegoroczni Absolwenci Roku:

 

Nadia Dytrych (Szkoła Podstawowa w Szkotowie, wychowawca: Igor Nadolski, średnia ocen: 5,66)

- Nadia co roku osiągała średnią 5.0 i wyżej. Posiada Certyfikat „EuroWeek – Szkoła Liderów”. Zajęła: III miejsce w powiatowym konkursie „Pontyfikat Jana Pawła II” (Szkotowo 2017), I w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych (Nidzica 2016 i 2017), III miejsce w konkursie plastycznym „Zdrowo jemy, długo żyjemy”, II miejsce w szkolnym konkursie „Zabawy z liczbą Pi”, II miejsce w szkolnym konkursie o Bałtyku. Brała udział w wojewódzkim konkursie poetyckim „Świadectwa Przeszłości”, ogólnopolskim konkursie „Katyń”, wojewódzkim konkursie „Jak historia wpłynęła na życie mojej rodziny”. Nadia wspomaga działania samorządu uczniowskiego, występuje na okolicznościowych apelach szkolnych, chórze szkolnym oraz bierze aktywny udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Poza tym wspomaga działania szkolnego koła PCK.

 

Wiktoria Krajewska (Szkoła Podstawowa w Rogożu, wychowawca: Maria Mielczarek, średnia ocen: 5,3)

- Wiktoria to uczennica, która osiąga wysokie wyniki w nauce i cechuje się wysoką kulturą osobistą. Uczestniczyła w wielu kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Zajęła: I miejsce w powiatowym quizie wiedzy o Janie Pawle II, III miejsce w konkursie powiatowym „List do chorej babci”, II miejsce w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej w ramach projektu „Obywatele najlepszą inwestycją” oraz otrzymała propozycję skorzystania ze stypendium na dalszą naukę. Brała udział w ogólnopolskich konkursach z j. niemieckiego „Albus” oraz „Z niemieckim w drogę. Uczestniczyła w konkursie 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej. Reprezentowała szkołę w konkursach plastycznych, ekologicznych i sportowych. W biegach na 300 i 3000 metrów zajęła 3 miejsca. W gminnych turniejach piłki halowej razem z koleżankami z klasy dwukrotnie wywalczyły 2 miejsce. Wiktoria jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, bardzo angażuje się w pracę na rzecz klasy i społeczności szkolnej. Bierze czynny udział w organizowanych przez szkołę akcjach ekologicznych. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Prowadziła wiele imprez i akademii szkolnych.

 

Izabela Blautenberg (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, wychowawca: Marzena Dębska-Ciesielska, średnia ocen: 5,22)

- Izabela  wielokrotnie reprezentowała szkołę w rozgrywkach tenisa stołowego i piłki nożnej oraz Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, gdzie zawsze zajmowała miejsca na podium. Niektóre z jej osiągnięć to: II miejsce w skoku w dal i biegu na 100 metrów podczas Gminnych Zawodów o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, I miejsce w kategorii kadetka na Mistrzostwach Wojewódzkich w Tenisie Stołowym, I miejsce w Wojewódzkim Finale Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar TVP w Olsztynie, II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Ferie. Izabela osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i ma wzorowe zachowanie. Co roku otrzymywała wyróżnienia na śródrocznej Gali Prymusa, a na koniec roku świadectwo z wyróżnieniem. Chętnie udziela się na forum klasy. Co roku była w samorządzie szkolnym. Z sukcesem pracowała w Szkolnym Kole Wolontariusza. Była bardzo aktywna przy organizacji imprez klasowych i zewnętrznych.

 

Ze względu na to, że statuetki mogły być tylko trzy, pozostali wyróżniający się uczniowie otrzymali listy pochwalne.

- Iwona Grędziszewska (Szkotowo) średnia ocen: 5,44

- Martyna Gołębieska (Kozłowo) średnia ocen: 5,17

- Patrycja Gałecka (Rogóż) średnia ocen: 5,10

- Kinga Szczepańska (Kozłowo) średnia ocen: 5,00

- Magdalena Barańska (Kozłowo) średnia ocen: 4,89

 

- Życzę Wam udanych wakacji i naładowania akumulatorów do dalszej pracy. Te wyróżnienia to wasz wielki sukces, w którym swój udział mieli rodzice i nauczyciele. Niech nie zabraknie wam werwy do dalszych działań w wybranych przez was szkołach średnich. Życzę wam abyście dokonywali jedynie trafnych wyborów – mówił po wręczeniu statuetek i listów pochwalnych  oraz złożeniu gratulacji rodzicom wójt Marek Wolszczak.

W nagrodę uczniowie wraz z rodzicami, wychowawcami i dyrektorami szkół pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki w Gdyni.

GALERIA:

 

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt  Gminy Ewa Krzyżewska.

Już od 11 października br. zgodnie z tradycją społeczność szkolna w placówkach na terenie Gminy Kozłowo  obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt Gminy Ewa Krzyżewska, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner oaz Kierownik GOPS Elżbieta Świgoń.

Podczas wystąpienia Wójt Ewa Krzyżewska wyraziła uznanie dla całej społeczności szkolnej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowała za całoroczną pracę, zaangażowanie i codzienny trud.

Uczniom życzyła wielu osiągnięć w nauce i właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.

Swoje słowa skierowała również do rodziców, życząc im satysfakcji ze współpracy ze szkołą jak również radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

Ponadto Wójt Ewa Krzyżewska wręczyła Nagrody Wójta Gminy Kozłowo dyrektorom szkół, za to, że w sposób szczególny angażują się w swoją pracę i odnoszą liczne sukcesy zawodowe.

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów i gratulacji, jak również zabawnej części artystycznej. Na scenie pojawili się uczniowie, którzy z lekkim przymrużeniem oka przeprowadzili zgromadzonych przez meandry szkolnego życia. Sceny podszyte humorem wywoływały uśmiech, chwilę zastanowienia oraz podziw dla młodych aktorów.

GALERIA ilość zdjęć 20:

6 października br. w szkołach na terenie Gminy Kozłowo Wójt Ewa Krzyżewska poprowadziła akcję „Nie zapomnij o II śniadaniu”. Działaniem zostały objęte dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

 

Podczas spotkania Wójt Ewa Krzyżewska przypomniała dzieciom o potrzebie spożywania urozmaiconych posiłków, II śniadania podczas zajęć szkolnych i aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Głównym celem podjętych działań było propagowanie zdrowego odżywiania. W ramach akcji dzieci dostały kolorowe śniadaniówki. Łącznie rozdano 175 szt. W środku dzieci znalazły soczki i smaczne przekąski.

 

Galeria (ilość zdjęć:27)