21 stycznia obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Szkotowie zaczęła pełnić Beata Wasilewska.

3 grudnia pani Beata stanęła przed 11-osobową komisją konkursową powołaną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. Jej oferta spełniała wymagania konkursowe, a kandydatura uzyskała pozytywną ocenę za merytoryczną część konkursu.

Wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak powierzył jej stanowiska dyrektora szkoły od 21 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2023.

Pani Beata jest nauczycielem od 1991 roku. Zaczynała w Szkole Podstawowej w Waplewie. Od 1998 roku była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 Nidzicy. Pierwsze dni pracy w szkotowskiej szkole zamierza poświęcić na poznanie placówki. Przyznaje jednak, że nie powinno być to trudne, ponieważ szkoła była bardzo dobrze zarządzana.