Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkotowie wzięli udział w kampanii Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”.

W ramach godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym. Na lekcjach wykorzystano scenariusz oraz filmy animowane przygotowane przez Zespół Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali kamizelki odblaskowe.

GALERIA: