11 marca w Klubie Seniora w Szkotowie odbył się Gminny Dzień Sołtysa. W spotkaniu wzięli udział zarówno doświadczeni, jak i debiutujący sołtysi.

 – Wybory sołeckie mamy już za sobą, więc spotykamy się w gronie, w którym będziemy współpracować przez najbliższe pięć lat – mówił wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak. Zaznaczył, że pełnienie funkcji sołtysa, to zarówno zaszczyt, jak i ogromny obowiązek. – To wy jesteście pierwszym ogniwem łączącym mieszkańców  z samorządem. Życzę nam więc owocnej współpracy – dodał.

Na ręce obecnych na sali pań złożył kwiatka z okazji dnia kobiet, a wszystkim sołtysom, bez względu na płeć, wręczył gminne gadżety. Następnie wszyscy mogli wysłuchać występu muzycznego przygotowanego przez zespół Wrzos z Kownatek.

GALERIA: