Wójt Gminy Kozłowo zachęca mieszkańców Gminy Kozłowo, w szczególności młodzież, do udziału w programie edukacyjno - artystycznym z zakresu ochrony środowiska "Zielona Polska", którego punktem kulminacyjnym jest koncert zespołu Andre - twórcy hitów takich jak: Ale Ale Aleksandra, Tylko z Tobą, czy Mój Ty Aniele. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, gmina zapewnia również transport. Ilość miejsc ograniczona.

Bilety otrzymają 44 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby pełnoletnie. Osoby nieletnie muszą się zgłaszać z dorosłym opiekunem.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie lub telefonicznie pod nr tel. 89 625 08 45 lub 89 625 08 10

Program spotkania edukacyjno - szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska "Zielona Polska"

Hala Urania, ul. Piłsudskiego 44

6 sierpnia, godz. 18.00

18.00 - powitanie gości

            część edukacyjna i artystyczna, prowadzenie Derard Sawicki:

Zagadnienia:

- czynniki wpływające na kształtowanie się środowiska przyrodniczego obszaru, na którym leży Polska

- wpływ człowieka na naturalne środowisko obszaru, na którym leży Polska na przestrzeni dziejów

- skarby polskiej przyrody nieożywionej

- wybrane grzyby, rośliny i zwierzęta Polski

- najważniejsze zagrożenia przyrody i środowiska

- gospodarka odpadami (zbiórka selektywna)

- bezpieczeństwo powodziowe i ochrona rzek w Polsce

- PROFILAKTYKA - "Zdrowy tryb życia"

          cżęść edukacyjno - rozrywkowa 

- występ artystyczny zespołu ANDRE

\19.45 - zakończenie spotkania