20 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zorganizowała warsztaty profilaktyczne w ramach przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów klas VII i VIII. Tematem przewodnim spotkania był Internet – uzależnienie, przemoc, oszustwa. Mariusz Kurc poruszał również tematy dotyczące alkoholizmu w rodzinie oraz innych środków psychoaktywnych.

Spotkanie miało charakter przekazu multimedialnego połączonego z wykładem. Mariusz Kurc – podróżnik, filmowiec, religioznawca w bardzo interesujący sposób opowiadał o swoich doświadczeniach. Filmy wyświetlane podczas spotkania, jak i słowa przez niego wypowiadane, niosły olbrzymie bogactwo treści.
Opowieści podróżnika nie tylko wzbudzały zainteresowanie i ciekawość, ale nakłaniały także do refleksji. Refleksji nad życiem, nad tym, co ważne. W życiu nie musi być łatwo, ale mimo to trzeba pokonywać problemy, walczyć z samym sobą.

Autor spotkania uświadomił uczniów, że tak naprawdę wszystko tylko i wyłącznie zależy od nich samych. W spotkaniu brali udział uczniowie ze szkół w Kozłowie, Zaborowie, Rogożu, Szkotowie.

GALERIA: