Wydarzenia kulturalne

20 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zorganizowała warsztaty profilaktyczne w ramach przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów klas VII i VIII. Tematem przewodnim spotkania był Internet – uzależnienie, przemoc, oszustwa. Mariusz Kurc poruszał również tematy dotyczące alkoholizmu w rodzinie oraz innych środków psychoaktywnych.

Spotkanie miało charakter przekazu multimedialnego połączonego z wykładem. Mariusz Kurc – podróżnik, filmowiec, religioznawca w bardzo interesujący sposób opowiadał o swoich doświadczeniach. Filmy wyświetlane podczas spotkania, jak i słowa przez niego wypowiadane, niosły olbrzymie bogactwo treści.
Opowieści podróżnika nie tylko wzbudzały zainteresowanie i ciekawość, ale nakłaniały także do refleksji. Refleksji nad życiem, nad tym, co ważne. W życiu nie musi być łatwo, ale mimo to trzeba pokonywać problemy, walczyć z samym sobą.

Autor spotkania uświadomił uczniów, że tak naprawdę wszystko tylko i wyłącznie zależy od nich samych. W spotkaniu brali udział uczniowie ze szkół w Kozłowie, Zaborowie, Rogożu, Szkotowie.

GALERIA:

Jak co roku, z okazji Święta Odzyskania przez Polskę  Niepodległości w świetlicy w Sławce Wielkiej odbyła się uroczysta  akademia, na którą przybyli goście zaproszeni goście: wójt Marek Wolszczak, sekretarz Jacek Jankowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń Świgoń oraz mieszkańcy Sławki Wielkiej.

Po wysłuchaniu akademii, goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne oraz mogli spróbować ciast upieczonych przez uczestników zajęć świetlicowych.

GALERIA:

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w piątek (8 listopada) w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to rozpoczęło się przemówieniem Pani Dyrektor Beaty Wasilewskiej, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas V, VI, VII, VIII, którzy przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

O godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną datę, odśpiewaliśmy 4 zwrotki  hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”. Na zakończenie akademii dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały kilka piosenek patriotycznych.

Apel ten powtórnie odbył się o godzinie 16:30 dla rodziców, dziadków i zaproszonych gości. Całość została przygotowana przez wychowawcę klasy V  Igora Nadolskiego. W tworzeniu dekoracji wspomagały go panie Iwona Jaroszewska oraz Marzena Reszka.

GALERIA:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie 8 listopada przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.                                                                                       

Tego dnia w szkole odbyła się wieczornica pod hasłem Żeby Polska była Polską. W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, dyrektor szkoły - Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej. Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej oraz Waldemar Słupski i Rafał Pyra.

O budowaniu Rzeczypospolitej od czasów Piastów po współczesność, o drodze do odzyskania niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VII, VI przygotowani pod kierunkiem Anny Kozłowskiej, Magdaleny Górneckiej i Zbigniewa Czechowskiego. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli ponad 1050 lat historii Polski.

GALERIA: