19 marca w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy urzędu z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Arkadiusz Kłosowski.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Gmina Kozłowo: 29 marca - 1 kwietnia

Oowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają: 

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

ozdoby wielkanocne

W marcu dwie mieszkanki gminy Kozłowo obchodziły 100 urodziny. Panie odwiedził wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak, który wraz z prezentem, kwiatami i listem gratulacyjnym od Prezesa Rady Ministrów złożył im najserdeczniejsze życzenia.

Pani Helena Pierog jest najstarszą mieszkanką gminy Kozłowo. Urodziła się 8 marca 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. W wieku dwóch lat przeniosła się z rodzicami do Polski zamieszkali w Windykach pod Mławą. W 1998 pani Helena przeprowadziła się do córki do Kozłowa. Na zdrowie nie narzeka, a pamięcią mogłaby zawstydzić niejednego młokosa. Podczas urodzin bez zająknięcia wyrecytowała wiersz, którego uczyła się w szkole, czym bardzo zaskoczyła swoich gości.

Pani Władysława Krawcewicz od swojej rówieśniczki jest młodsza o niecały tydzień. Urodziła się 14 marca 1919 roku. W Kozłowie jest zameldowana od 1951 roku. Obecnie mieszka u wnuczki w Żabinach (gmina Rybno). Jest pogodna i cały czas się uśmiecha. Ma małe problemy ze zdrowiem, ale na brak apetytu nie narzeka.

Nasze stulatki są najstarszymi mieszkankami gminy Kozłowo.

GALERIA:

1

plakat