Wójt Gminy Kozłowo i Fundacja GlobalECO 

zapraszają na spotkanie informacyjne:

Jak najłatwiej skorzystać z programu

CZYSTE POWIETRZE?Dotacje do90% na:

- MONTAŻ NOWYCH i WYMIANĘ STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH oraz INSTALACJI C.O. i C.W.U.

- TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

- INSTALACJE OZE*

Możesz uzyskać DOFINANSOWANIE inwestycji oraz PREFERENCYJNY KREDYT 2,5% rocznie, na sfinansowanie wkładu własnego /kredyt nie jest obowiązkowy/.

Większość inwestycji możesz wykonać bez udziału środków własnych!

* instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) - tylko kredyt i ulga podatkowa.

 

Wtorek, 21 maja 2019r., g.17.00

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

 

globaleco