18 września odbyło się XIV posiedzenia rady Gminy. Ślubowanie złożyła radna Agnieszka Chylińska, która wygrała wybory uzupełniające. Radni podjęli również szereg uchwał.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, gminny komisarz wyborczy- Edyta Kosewska wręczyła nowej radnej  zaświadczenie o wyborze na radną. Wójt Marek Wolszczak wręczył jej natomiast kwiaty, życząc udanej współpracy.

Radni podjęli szereg uchwał dotyczących dzierżawy nieruchomości, w tym tych położonych w miejscowości Kownatki. Zatwierdzili również regulamin wynagradzania nauczycieli, podjęli uchwałę w sprawie nadania nowego Sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kozłowie oraz poboru podatków w drodze inkaso.

GALERIA: