W związku z ujawnieniem przypadków zarażeń koronawirusem 2019-nCoV w kilku państwach europejskich oraz pojawiającymi się zgłoszeniami podejrzeń zarażenia koronawirusem w Polsce Sekretarz Gminy Jacek Jankowski w imieniu Wójta Gminy 30 i 31 stycznia zwołał posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia Zespołu dokonaniu oceny sytuacji na terenie gminy w sprawie koronawirusa 2019-nCoV. Potwierdzono gotowość wszystkich  służb niezbędnych do ewentualnych działań. Pracownik ds. merytorycznych ds. obrony cywilnej i p poż. utrzymuje stały kontakt ze służbami sanitarnymi i na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną. 

Mieszkańców gminy uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad profilaktyki. Wirus jest wrażliwy na działanie powszechnie dostępnych środków myjących i dezynfekcyjnych. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Okres inkubacji wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej jest to od 5 do 6 dni) . Główne objawy zarażenia to gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność. Po wystąpieniu takich objawów, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie koronawirusa:

Postępowanie dla podróżnych

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem