Wójt określił terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

  • złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego 25.02 – 31.03 godz. 15.00
  • weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 1.04 – 12.04
  • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  15.04, godz. 14.00  
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 18.03 – 26.04.2020
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  28.06, godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony internetowej gminy