W dniu 11.09.2021 roku w godzinach 8.30-21.00 koło Urzędu Gminy w Kozłowie (ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo) odbędzie się bezpłatna sterylizacja psów i kotów.

Właściciele psów i kotów, którzy chcą poddać zwierzę zabiegowi sterylizacji, taki zamiar winni zgłosić do sołtysa miejscowości, którą zamieszkują.

Zbiorowe informacje z każdego sołectwa mieszkańców zainteresowanych usługą sterylizacji zwierzęcia sołtysi muszą złożyć do 30.07.2021 r. do Urzędu Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, pok. 21, tel. 89 625 08 18

 

WAŻNE:

  • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,

  • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,

  • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,

  • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.