dzien dziecka plakat jpg

 27 maja w kozłowskim urzędzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Po części oficjalnej wszyscy udali się do domu kultury, gdzie odbyła się część artystyczna, a na zakończenie w Sali sportowej Zespołu Szkolno- Przedszkolne odbyły się rozgrywki sportowe Samorządowcy – Nauczyciele.

Po przywitaniu wszystkich gości, przewodnicząca Alicja Hołubowicz zaznaczyła jaką wagę dla lokalnej społeczności miała  przeprowadzona  29 lat temu reforma samorządowa. Następnie o tym, co udało się zrealizować w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jakie inwestycje są w trakcie realizacji i co jeszcze przed nami opowiedział wójt Marek Wolszczak. Podkreślił jak ważną rolę dla nas mieszkańców, mają pozyskane środki zewnętrzne. – Bez nich nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak wielu inwestycji – wyjaśnił. Za współpracę podziękował wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek podległych.

Nie zabrakło oczywiście gratulacji od kierowników, dyrektorów jednostek podległych, jak i zaproszonych gości, którzy na ręce wójta oraz  przewodniczącej składali gratulacje i kwiaty.

Kulminacyjnym punktem sesji było wręczenie tytułu Zasłużony dla Gminy Kozłowo. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymała sekretarz gminy – Bożena Judycka.

Bożena Judycka w Kozłowie mieszka od urodzenia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, dysponuje rozległą wiedzą i umiejętnościami. Jako kierownik Referatu Organizacyjnego systematycznie motywowała pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy. Przez wiele lat uzyskiwała bardzo dobre oceny pracy.

W latach 1990-2018 pełniła funkcję urzędnika wyborczego i pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie. W 2014 roku z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego otrzymała list gratulacyjny od Ministra Gospodarki, będący podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Kozłowo.

Poza pracą zawodową bardzo aktywnie działa społecznie. W latach 1999-2003 była ławnikiem oraz społecznym kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Nidzicy. Jest w Zarządzie Gminnym Związku OSP RP w Kozłowie, jest członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy, Rady Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Kozłowska”.  W wolnych chwilach lubi czytać książki.

Swoją wieloletnią, sumienną pracą zawodową i działalnością społeczną Bożena Judycka przyczyniła się do zrealizowania wielu cennych dla naszej społeczności inicjatyw.

GALERIA:

Po części oficjalnej wszyscy udali się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, aby obejrzeć część artystyczną, którą przygotowali uczniowie wszystkich szkół gminnych. Mogliśmy podziwiać teatr cieni, Polkę, występy muzyczne finalistów gminnego przeglądu piosenki oraz kabaret.

GALERIA:

Ostatnią częścią obchodów były rozgrywki sportowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie. Przedstawiciele samorządu grali z drużynami nauczycieli. Panowie zagrali w koszykówkę, a panie w siatkówkę.

 GALERIA:

 

23 maja  dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III Szkoły Podstawowej w Szkotowie uczestniczyły w warsztatach plastycznych „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty”, które odbyły się w Klubie Seniora  w Szkotowie. Jest to jedno z zadań do wykonania w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

W ramach warsztatów dzieci wykonały kwiaty dla swoich rodziców z okazji zbliżających się świąt – Dnia Matki i Dnia Ojca. W Klubie Seniora przyjęły nas i ugościły panie, które są jego członkami i uczestniczą w organizowanych w nim zajęciach. Dziękujemy za miłe przyjęcie, wsparcie podczas wykonywania upominków oraz słodki poczęstunek.

Podziękowania kierujemy również do Grzegorza Kacprzyckiego – sołtysa wsi Szkotowo za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.

W warsztatach uczestniczyła dyrektor Beata Wasilewska.  Zaprosiliśmy również byłą nauczycielkę naszej szkoły Mirosławę Malanowską, której dziękujemy za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem  i umiejętnościami plastycznymi.

GALERIA:

Nie minęło jeszcze pół roku od otwarcia Klubu Seniora w Szkotowie, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku otworzymy kolejny. Gmina na utworzenie i wyposażenie kolejnej placówki  pozyskała bowiem 144 tys. zł z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2019.

- Seniorzy to bardzo ważna i duża część naszego społeczeństwa. W trosce o ich zdrowie fizyczne i psychiczne zdecydowaliśmy się po raz kolejny złożyć wniosek w programie „Senior +” - mówi wójt Marek Wolszczak. Dodaje, że Klub Seniora w Szkotowie działa bardzo prężnie. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w zajęciach, które się tu odbywają. – Co więcej klub integruje nie tylko seniorów. Wspólne inicjatywy jednoczą środowisko. W działania włącza się sołtys oraz środowisko szkolne. Zorganizowano już kilka wydarzeń, które wzmacniają więzi międzypokoleniowe – wyjaśnia.

Mamy nadzieję, że tak samo będzie w Kozłowie. -  Ale o to chyba nie musimy się martwić, ponieważ kozłowskie seniorki już nieraz udowodniły, jak wiele mogą zdziałać. Teraz stworzymy im ku temu odpowiednie warunki – mówi wójt.

W ramach inwestycji  pomieszczenia, w których do tej pory spotykały się seniorki, zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno do Klubu Seniora, jak i Gminnego Centrum Kultury i Sportu będzie zbudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach wymienione zostaną okna i drzwi oraz przeprowadzimy prace ogólnobudowlane.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do kuchni, pomieszczenia ogólnodostępnego oraz szatni. Przewidujemy również utworzenie pracowni garncarskiej.

senior

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie zachęca do wzięcia udziału w II edycji Konkursu Piosenki Rozrywkowej.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich wokalistów, zarówno amatorskich, jak i zawodowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1 – kwalifikacje wstępne:  jury dokona oceny przesłanych wraz z formularzem zgłoszeniowym nagrań audio-video lub audio dwóch coverów lub utworów własnych w dowolnej aranżacji. Zgłoszenia należy przesłać do 19 czerwca 2019 roku.

2 – przesłuchania konkursowe: wybrani w 1 etapie konkursu uczestnicy wystąpią podczas Powitania lata w Szkotowie – 29 czerwca 2019 r.

3 – koncert finałowy: prezentacja laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej – 27 lipca 2019 r.

NAGRODY:

I MIEJSCE: 600 ZŁ

II MIEJSCE: 400 ZŁ

III MIEJSCE: 200 ZŁ

Regulamin i formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Pod koniec kwietnia, dziewczęta tworzące grupę TWOB: Kalina Stefańska, Zusia Szelągowska, Marysia Reszka, Aleksandradra Kordalska i Kasia Kowalewska otrzymały Nagrodę Specjalną za Oryginalny Pomysł i Stworzenie Widowiska Scenicznego w konkursie Dance Show Płośnica 2019. Swoją nagrodę postanowiły przekazać przedszkolakom z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie.

16 maja dziewczęta wspólnie z wójtem Markiem Wolszczakiem, sekretarzem Jackiem Jankowskim, dyrektorką GCKiS Małgorzatą Krzyżewską oraz instruktorką Katarzyną Stefańską odwiedziły grupę mądrych sówek. Po tym, jak opowiedziały dzieciom, jak weszły w posiadanie ogromnego białego misia wręczyły go swoim młodszym kolegom i koleżanko. – Wam na pewno się przyda – mówiły. I chyba tak rzeczywiście jest, bo dzieci nie czekały ani chwili. Przytuliły się do swojego nowego puchatego przyjaciela.

Wójt Marek Wolszczak zaznaczył, że postawa dziewcząt jest godna naśladowała, a jednocześnie zachęcił dzieci do aktywności. – Mam nadzieję, że wielu z Was będzie odnosiło kiedyś takie, a nawet większe sukcesy – mówił.

GALERIA:

9 maja drużyna ratowników złożona z pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie wzięła udział w XXI Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy. Zajęliśmy III miejsce.

Rywalizujące ze sobą drużyny sanitarne z gmin: Janowo, Kozłowo, Nidzica i Janowiec Kościelny udzielały pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym na czterech stacjach urazowych. Drużyna naszych ratowników w składzie: Jolanta Szczepkowska, Agnieszka Kowalewska, Monika Marszelewska i Marcin Głuszek zajęła w spartakiadzie trzecie miejsce. Pierwsza była drużyna z Janowa, a druga z Nidzicy.

Organizatorem Spartakiady był Starosta Nidzicki - Szef OC Powiatu przy finansowym współudziale szefów obrony cywilnej gmin z terenu powiatu.

GALERIA:

8 maja odbyła się 8 sesja rady gminy. Radni podjęli 11 uchwał. Jedną z nich było przyznanie tytułu Zasłużony dla Gminy Kozłowo – Bożenie Judyckiej.

Po wysłuchaniu sprawozdania z międzysesyjnej działalności wójta radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie gminy, które były związane m.in. z przyznanymi dotacjami na funkcjonowanie Klubu Senior + w Szkotowie oraz przebudową drogi Szkotowo –Michałki (etap II). Wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy oraz  przejęcia nieruchomości oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.

W związku z ujęciem w budżecie powiatu inwestycji, o które wnioskował Jacek Jankowski, radni podjęli również uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego:

- 20 440,08 zł  na przebudowę drogi powiatowej w Sławce Małej

- 10.000,00 zł  na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gołębiewie

- 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Kozłowie

4 maja w Szkotowie odbyło się Gminne Święto Strażaka. Uroczystość rozpoczęto od mszy w intencji strażaków, którą odprawił ksiądz Andrzej Rutkowski.

Po mszy strażacy przeszli na plac przy Klubie Seniora w Szkotowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie Jacek Jankowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie podziękował strażakom za ich pracę, życzył zdrowia oraz samych udanych akcji. Następnie głos zabrał wójt Marek Wolszczak, który podkreślił, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. – Życzę wam tyle samo wyjazdów ile powrotów – mówił. Ostatnią, ale jakże przyjemną częścią obchodów dnia strażaka, było wręczenie medali i odznaczeń.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Alfred Soszyński – OSP Krokowo

Bogumił Świecik – OSP Krokowo

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa

Leon Sobolewski – OSP Krokowo

Sebastian Cycen – OSP Krokowo

Paweł Kowalik – OSP Krokowo

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

Piotr Klimczak – OSP Krokowo

Sylwester Klimczak – OSP Krokowo

Dawid Szymański - OSP Kozłowo

Odznaki za wysługę lat:

55 lat:

Chotomski Eugeniusz - OSP SZKOTOWO

Kuciński Eugeniusz - OSP SZKOTOWO

45 lat:

Madej Włodzimierz - OSP SARNOWO

Kacprzycki Henryk - OSP SZKOTOWO

40 lat:

Chotomski Zygmunt - OSP SZKOTOWO

35 lat:

Mulkityn Jan - OSP SARNOWO

Skwarski Wojciech - OSP SZKOTOWO

Szałkowski Dariusz - OSP SZKOTOWO

Iwanicki Jan - OSP SZKOTOWO

Szostek Ryszard - OSP KOZŁOWO

30 lat:

Pigulski Kazimierz - OSP KOZŁOWO

Krawcewicz Janusz - OSP KOZŁOWO

Krupke Piotr - OSP SZKOTOWO

Kusik Ryszard - OSP SZKOTOWO

Głogowski Krzysztof - OSP Sarnowo

25 lat:

Obrębski Marek - OSP SZKOTOWO

Reszka Marcin - OSP KOZŁOWO

Szałkowski Jacek - OSP SZKOTOWO

20 lat:

Korpusik Szymon - OSP Sarnowo

Madej Mariusz - OSP Sarnowo

Długiński Szczepan  - OSP SZKOTOWO

Piotrowski Mariusz - OSP SZKOTOWO

Głuszek Zbigniew - OSP KOZŁOWO

15 lat:

Urbanowski Kazimierz - OSP SZKOTOWO

Czerwonka Paweł – OSP Kozłowo

10 lat:

Cupała Robert - OSP Sarnowo

Sobotka Tomasz - OSP Sarnowo

Głuszek Adam - OSP Sarnowo

Bartkiewicz Patryk - OSP Sarnowo

Jarocki Dariusz - OSP SZKOTOWO

Iwanowicz Wojciech - OSP SZKOTOWO

Skwarski Karol - OSP SZKOTOWO

5 lat:

Hablutzel Bartłomiej - OSP Sarnowo

Kordalski Karol - OSP Sarnowo

Leszczyński Krzysztof - OSP Sarnowo

Cupała Sylwester - OSP Sarnowo

Jarocki Bartosz - OSP SZKOTOWO

Piotr Jakub Grędziszewski - OSP SZKOTOWO

Krawcewicz Paweł - OSP KOZŁOWO

Ferszterowski Dawid - OSP KOZŁOWO

Kalinowski Sebastian - OSP KOZŁOWO

Ampulski Radosław  - OSP KOZŁOWO 

Wielosiński Przemysław - OSP KOZŁOWO

 GALERIA:

16 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy Samopomocy w Sarnowie zrobiło się bardzo świątecznie. Wszyscy zasiedli przy wspólnym stole, na którym nie brakowało smakowitych potraw. Było bardzo rodzinnie, ale nie ma się, co dziwić, bo tak tu jest zawsze.

Zaproszenie na śniadanie wielkanocne, oprócz uczestników ŚDS, przyjęli księża, wójt Marek Wolszczak, przewodniczący rady Alicja Hołubowicz, sekretarz Jacek Jankowski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń.

Na wstępie głos zabrał prezes Fundacji Itaj Ireneusz Konrów, który dziękując za okazywane wsparcie i dobre słowa, życzył wszystkim wesołych świąt. Życzenia złożył również wójt Marek Wolszczak. – Mam nadzieję, że te święta będą przepełnione radością i czasem spędzonym z najbliższymi – mówił.

GALERIA: