fundusze Europejskie

Bez tytułu

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (do 500 zł/tona) prosimy o kontakt osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w programie.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada unieszkodliwienie:

- odpadów z folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG

Rolników chcących zutylizować te materiały prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr 89 625 08 25 lub osobiście w punkcie Informacji Turystycznej.   

8 października w Sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyło się kolejne spotkanie sołtysów.

Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak zaprosił na nie przedstawicielkę Nadleśnictwa Nidzica, która opowiedziała o bioasekuracji i zwalczaniu ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). Podkreśliła, że zarówno nasza gmina, jak i powiat znajdują się w strefie żółtej i nie stwierdzono u nas przypadku zarażenia, ale lepiej zachować środki ostrożności. Na koniec swojej prezentacji zaznaczyła, że każdy przypade3k padłego dzika należy zgłaszać, pod żadnym pozorem go nie dotykać, a miejsce, w którym znajduje się padłe zwierzę oznaczyć.

Następnie głos zabrał skarbnik Piotr Radziewicz, który omówił kwestię funduszu sołeckiego na 2020 rok. – Przepisy cały czas się zmieniają i my musimy się do tego dostosowywać, a dzieląc środki z funduszu musicie pamiętać, że mogą być one przeznaczone jedynie na realizowanie zadań własnych gminy – mówił. Zaznaczył, że zarówno on, jak i inni pracownicy urzędu są do dyspozycji sołtysów. – Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytajcie – zaznaczył.

Na koniec omówiono możliwość pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Aby złożyć wniosek konieczne jest jednak określenie ilości odpadów, jaką chcemy zutylizować.

Rolników z terenu Gminy Kozłowo zainteresowanych dofinansowaniem usuwania folii rolniczych, prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr tel. 89 625 08 25.

GALERIA:

18 września odbyło się XIV posiedzenia rady Gminy. Ślubowanie złożyła radna Agnieszka Chylińska, która wygrała wybory uzupełniające. Radni podjęli również szereg uchwał.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, gminny komisarz wyborczy- Edyta Kosewska wręczyła nowej radnej  zaświadczenie o wyborze na radną. Wójt Marek Wolszczak wręczył jej natomiast kwiaty, życząc udanej współpracy.

Radni podjęli szereg uchwał dotyczących dzierżawy nieruchomości, w tym tych położonych w miejscowości Kownatki. Zatwierdzili również regulamin wynagradzania nauczycieli, podjęli uchwałę w sprawie nadania nowego Sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kozłowie oraz poboru podatków w drodze inkaso.

GALERIA:

17 września odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Radni omówili sprawy bieżące oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje Rada Seniorów w Nidzicy oraz Nidzicki Uniwersytet III Wieku.

Niedawno otrzymali akty mianowania na radnych i od razu wzięli się ostro do pracy. Kozłowsy seniorzy na swoją II sesję zaprosili nidzickich organizacji działających na rzecz seniorów. Halina Pyszko, przewodnicząca Rady Seniorów w Nidzicy opowiedziała, co udało im się zrealizować w czasie tej kadencji. – Naszym największym osiągnięciem jest utworzenie Nidzickiej Karty Seniora, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy duże doświadczenie i różne pomysły, które często przedstawiamy władzy, ale niestety w większości wypadków nie są one realizowane – jak np. pchli targ – opowiadała przewodnicząca.

Ryszard Kumelski, członek zarządu NUTW przybliżył natomiast szczegóły działalności Uniwersytetu. Mówił o lektoratach językowych, pisaniu różnych projektów, wyjazdach na basen, działalności kabaretu, zespołu tanecznego czy chóru.  – Nasze stowarzyszenie liczy ponad 130 członków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wy również do nas dołączyli – zachęcał.

Po wystąpieniach gości głos zabrał wójt Marek Wolszczak. Przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, omówił  realizowane inwestycje oraz zachęcił do współpracy. Przewodniczący Rady Gminy Alicja Hołubowicz zaznaczyła, że liczy na współpracę z radą seniorów przy opiniowaniu budżetu oraz w innych bieżących sprawach. – Zachęcam państwa do udziału w zebraniach sołeckich, na których rozdysponowuje się fundusz sołecki. Możecie tam zgłosić swoje potrzeby i współdecydować na co przeznaczane są te środki – mówiła.

Na koniec omówiono sprawy bieżące. Rozmawiano o drogach i działalności Klubu Seniora w Szkotowie.  

GALERIA:

zajecia muzyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2016 do odwiedzenia biblioteki.
Mali czytelnicy otrzymają Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką połączeni czyli, przedszkolak idzie do biblioteki” i Kartę Małego Czytelnika.
Dziecko, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego, każdorazowo otrzyma naklejkę na Kartę. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Wielogodzinne rozmowy oraz ustalenia przyniosły oczekiwany rezultat. Od września w Gminie Kozłowo będą funkcjonowały ogólnodostępne linie autobusowe. Autobusami dowożącymi dzieci do szkół będą mogli odpłatnie podróżować wszyscy mieszkańcy. Co więcej, utworzone linie zapewnią również dotarcie do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku południowej części gminy mieszkańcy niektórych miejscowości będą musieli dotrzeć jednym autobusem do Kozłowa lub Zaborowa, skąd drugim  pojadą do Nidzicy.

Istnieje możliwość wykupienia biletów miesięcznych – szczegóły u kierowcy autobusu.

Wszystkie autobusy będą kursowały od poniedziałku do piątku, wyłączając dni wolne od nauki.  

kozłowo

 

szkotowo

zaborowo

srednie nowe

dzialdowo

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. ZAPRASZAMY!!! 19 - 22 WRZEŚNIA!

Agroshow to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. W 2018 roku przypadła 20-ta edycja wystawy. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Każdego roku na wystawie prezentuje się ok. 800 firm w szeroko pojętej branży rolniczej. Każdy kto liczy się w branży i chce spotkać się ze swoimi klientami obecny jest na AGRO SHOW. Wystawcami są krajowi producenci maszyn rolniczych, a także przedstawicielstwa wszystkich czołowych światowych marek maszynowych. To wystawa także dla producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem. 

Wśród 800 wystawców blisko 120 to firmy z zagranicy.

Wystawę każdego roku odwiedza blisko 140 tysięcy rolników.

Dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy rolników.

Organizatorem przyjazdu może być każdy podmiot.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jak co roku przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na wystawę AGRO SHOW.

Dopłata następuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce wyjazdu – wg tabeli załączonej poniżej. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba organizatora (powiat).

Aby uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania należy zarejestrować się on-line do dnia 6 września wypełniając poniższy formularz.

Po dniu 6 września wysyłane będą e-mailem potwierdzenia zgłoszenia grupy wraz z numerem rezerwacji. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdą Państwo w regulaminie, który znajduje się poniżej.

UWAGA!!! – dofinansowanie dla szkół możliwe jest wyłącznie w piątek tj. 20.09.2019.

Aby zgłosić grupę prosimy o wypełnienie poniższego formularza KLIKNIJ TUTAJ