Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie zachęca do wzięcia udziału w II edycji Konkursu Piosenki Rozrywkowej.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich wokalistów, zarówno amatorskich, jak i zawodowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1 – kwalifikacje wstępne:  jury dokona oceny przesłanych wraz z formularzem zgłoszeniowym nagrań audio-video lub audio dwóch coverów lub utworów własnych w dowolnej aranżacji. Zgłoszenia należy przesłać do 19 czerwca 2019 roku.

2 – przesłuchania konkursowe: wybrani w 1 etapie konkursu uczestnicy wystąpią podczas Powitania lata w Szkotowie – 29 czerwca 2019 r.

3 – koncert finałowy: prezentacja laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Ziemi Kozłowskiej – 27 lipca 2019 r.

NAGRODY:

I MIEJSCE: 600 ZŁ

II MIEJSCE: 400 ZŁ

III MIEJSCE: 200 ZŁ

Regulamin i formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Pod koniec kwietnia, dziewczęta tworzące grupę TWOB: Kalina Stefańska, Zusia Szelągowska, Marysia Reszka, Aleksandradra Kordalska i Kasia Kowalewska otrzymały Nagrodę Specjalną za Oryginalny Pomysł i Stworzenie Widowiska Scenicznego w konkursie Dance Show Płośnica 2019. Swoją nagrodę postanowiły przekazać przedszkolakom z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie.

16 maja dziewczęta wspólnie z wójtem Markiem Wolszczakiem, sekretarzem Jackiem Jankowskim, dyrektorką GCKiS Małgorzatą Krzyżewską oraz instruktorką Katarzyną Stefańską odwiedziły grupę mądrych sówek. Po tym, jak opowiedziały dzieciom, jak weszły w posiadanie ogromnego białego misia wręczyły go swoim młodszym kolegom i koleżanko. – Wam na pewno się przyda – mówiły. I chyba tak rzeczywiście jest, bo dzieci nie czekały ani chwili. Przytuliły się do swojego nowego puchatego przyjaciela.

Wójt Marek Wolszczak zaznaczył, że postawa dziewcząt jest godna naśladowała, a jednocześnie zachęcił dzieci do aktywności. – Mam nadzieję, że wielu z Was będzie odnosiło kiedyś takie, a nawet większe sukcesy – mówił.

GALERIA:

9 maja drużyna ratowników złożona z pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie wzięła udział w XXI Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy. Zajęliśmy III miejsce.

Rywalizujące ze sobą drużyny sanitarne z gmin: Janowo, Kozłowo, Nidzica i Janowiec Kościelny udzielały pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym na czterech stacjach urazowych. Drużyna naszych ratowników w składzie: Jolanta Szczepkowska, Agnieszka Kowalewska, Monika Marszelewska i Marcin Głuszek zajęła w spartakiadzie trzecie miejsce. Pierwsza była drużyna z Janowa, a druga z Nidzicy.

Organizatorem Spartakiady był Starosta Nidzicki - Szef OC Powiatu przy finansowym współudziale szefów obrony cywilnej gmin z terenu powiatu.

GALERIA:

8 maja odbyła się 8 sesja rady gminy. Radni podjęli 11 uchwał. Jedną z nich było przyznanie tytułu Zasłużony dla Gminy Kozłowo – Bożenie Judyckiej.

Po wysłuchaniu sprawozdania z międzysesyjnej działalności wójta radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie gminy, które były związane m.in. z przyznanymi dotacjami na funkcjonowanie Klubu Senior + w Szkotowie oraz przebudową drogi Szkotowo –Michałki (etap II). Wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy oraz  przejęcia nieruchomości oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.

W związku z ujęciem w budżecie powiatu inwestycji, o które wnioskował Jacek Jankowski, radni podjęli również uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego:

- 20 440,08 zł  na przebudowę drogi powiatowej w Sławce Małej

- 10.000,00 zł  na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gołębiewie

- 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Kozłowie

4 maja w Szkotowie odbyło się Gminne Święto Strażaka. Uroczystość rozpoczęto od mszy w intencji strażaków, którą odprawił ksiądz Andrzej Rutkowski.

Po mszy strażacy przeszli na plac przy Klubie Seniora w Szkotowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie Jacek Jankowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie podziękował strażakom za ich pracę, życzył zdrowia oraz samych udanych akcji. Następnie głos zabrał wójt Marek Wolszczak, który podkreślił, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. – Życzę wam tyle samo wyjazdów ile powrotów – mówił. Ostatnią, ale jakże przyjemną częścią obchodów dnia strażaka, było wręczenie medali i odznaczeń.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Alfred Soszyński – OSP Krokowo

Bogumił Świecik – OSP Krokowo

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa

Leon Sobolewski – OSP Krokowo

Sebastian Cycen – OSP Krokowo

Paweł Kowalik – OSP Krokowo

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa

Piotr Klimczak – OSP Krokowo

Sylwester Klimczak – OSP Krokowo

Dawid Szymański - OSP Kozłowo

Odznaki za wysługę lat:

55 lat:

Chotomski Eugeniusz - OSP SZKOTOWO

Kuciński Eugeniusz - OSP SZKOTOWO

45 lat:

Madej Włodzimierz - OSP SARNOWO

Kacprzycki Henryk - OSP SZKOTOWO

40 lat:

Chotomski Zygmunt - OSP SZKOTOWO

35 lat:

Mulkityn Jan - OSP SARNOWO

Skwarski Wojciech - OSP SZKOTOWO

Szałkowski Dariusz - OSP SZKOTOWO

Iwanicki Jan - OSP SZKOTOWO

Szostek Ryszard - OSP KOZŁOWO

30 lat:

Pigulski Kazimierz - OSP KOZŁOWO

Krawcewicz Janusz - OSP KOZŁOWO

Krupke Piotr - OSP SZKOTOWO

Kusik Ryszard - OSP SZKOTOWO

Głogowski Krzysztof - OSP Sarnowo

25 lat:

Obrębski Marek - OSP SZKOTOWO

Reszka Marcin - OSP KOZŁOWO

Szałkowski Jacek - OSP SZKOTOWO

20 lat:

Korpusik Szymon - OSP Sarnowo

Madej Mariusz - OSP Sarnowo

Długiński Szczepan  - OSP SZKOTOWO

Piotrowski Mariusz - OSP SZKOTOWO

Głuszek Zbigniew - OSP KOZŁOWO

15 lat:

Urbanowski Kazimierz - OSP SZKOTOWO

Czerwonka Paweł – OSP Kozłowo

10 lat:

Cupała Robert - OSP Sarnowo

Sobotka Tomasz - OSP Sarnowo

Głuszek Adam - OSP Sarnowo

Bartkiewicz Patryk - OSP Sarnowo

Jarocki Dariusz - OSP SZKOTOWO

Iwanowicz Wojciech - OSP SZKOTOWO

Skwarski Karol - OSP SZKOTOWO

5 lat:

Hablutzel Bartłomiej - OSP Sarnowo

Kordalski Karol - OSP Sarnowo

Leszczyński Krzysztof - OSP Sarnowo

Cupała Sylwester - OSP Sarnowo

Jarocki Bartosz - OSP SZKOTOWO

Piotr Jakub Grędziszewski - OSP SZKOTOWO

Krawcewicz Paweł - OSP KOZŁOWO

Ferszterowski Dawid - OSP KOZŁOWO

Kalinowski Sebastian - OSP KOZŁOWO

Ampulski Radosław  - OSP KOZŁOWO 

Wielosiński Przemysław - OSP KOZŁOWO

 GALERIA:

16 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy Samopomocy w Sarnowie zrobiło się bardzo świątecznie. Wszyscy zasiedli przy wspólnym stole, na którym nie brakowało smakowitych potraw. Było bardzo rodzinnie, ale nie ma się, co dziwić, bo tak tu jest zawsze.

Zaproszenie na śniadanie wielkanocne, oprócz uczestników ŚDS, przyjęli księża, wójt Marek Wolszczak, przewodniczący rady Alicja Hołubowicz, sekretarz Jacek Jankowski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń.

Na wstępie głos zabrał prezes Fundacji Itaj Ireneusz Konrów, który dziękując za okazywane wsparcie i dobre słowa, życzył wszystkim wesołych świąt. Życzenia złożył również wójt Marek Wolszczak. – Mam nadzieję, że te święta będą przepełnione radością i czasem spędzonym z najbliższymi – mówił.

GALERIA: 

ostatnia wieczerza

Mimo iż uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów radni podjęli ponad rok temu, to dopiero teraz można rozpocząć nabór kandydatów.  – Wojewoda uchylił naszą uchwałę, ale po przeanalizowaniu dokumentów skierowaliśmy sprawę do sądu, a ten przyznał rację nam – wyjaśnia wójt Gminy Kozłowo, Marek Wolszczak. Uchwała jest ważna, więc można rozpocząć nabór kandydatów. Wnioski można składać od 6 maja do 6 czerwca w sekretariacie urzędu gminy.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pracą w Gminnej Radzie Seniorów powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać z naszej strony internetowej KLIKNIJ TUTAJ lub otrzymać w pokoju 22 Urzędu Gminy. Kandydaci muszą zebrać co najmniej 10 podpisów osób, udzielających im poparcia.

W lutym i marcu na terenie Gminy Kozłowo odbywały się walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Walne zebranie jest  najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do kompetencji walnego zebrania należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalanie absolutorium dla zarządu, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

Zwołano walne zebrania  w Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Szkotowie, Sarnowie, Januszkowie, Kozłowie i Krokowie. Podsumowano działalność stowarzyszeń w 2018 roku.

W strażackich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych samorządu Gminy Kozłowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

GALERIA:

19 marca w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy urzędu z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Arkadiusz Kłosowski.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Gmina Kozłowo: 29 marca - 1 kwietnia

Oowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają: 

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.