Od czerwca do września Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemia Kozłowska realizowało projekt „Moja oaza spokoju”. Dzięki grantowi pozyskanego z Fundacji Orlen, w Szkotowie powstała strefa relaksu oraz zakupiono sprzęt do pielęgnacji roślin. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią miejsce to będzie służyło wszystkim mieszkańcom.

W ramach projektu utworzyliśmy strefę relaksu w pobliżu Klubu Seniora w Szkotowie. Zakupiliśmy narzędzia niezbędne do prac ziemnych oraz pielęgnacji stworzonego ogrodu, a także hamaki. Dzięki współpracy z gminą i sołtysem, na części terenu udało się położyć kostkę brukową i stworzyć stabilne podłoże dla zakupionych w ramach projektu stołów i krzeseł. Poza tym kupiliśmy elementy drewniane, z których mieszkańcy zmontowali płot do ogródka, drewniane pergole oraz skrzynki, w których posialiśmy zioła. Uwieńczeniem całości było posadzenie roślin zielonych oraz ustawienie murowanego grilla.

We wszystkie prace byli zaangażowani członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy Szkotowa. Mogliśmy liczyć na wsparcie sołtysa oraz pracowników Urzędu Giny w Kozłowie

 Projekt sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Stowarzyszenie

GALERIA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie kontynuuje projekt „Mała książka – wielki człowiek”.

Właśnie otrzymaliśmy kolejne wyprawki czytelnicze.

Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2014-2017 do odwiedzenia biblioteki. Mali czytelnicy otrzymają Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką połączeni czyli, przedszkolak idzie do biblioteki”, zakładkę do książki oraz Kartę Małego Czytelnika.

Dziecko gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego, każdorazowo otrzyma naklejkę na Kartę. Każdy mały czytelnik, który uzbiera 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania, naklejkę „Superczytelnik” oraz kostkę do gry.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym w dniu 01.10.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania (Podejmowanie działalności gospodarczej START-UP, Rozwijanie działalności gospodarczej, Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Pod koniec ubiegłego roku gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. - Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od naszych rolników otrzymamy ponad 12 tys. zł – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Chęć udziału w programie zgłosiło 24 rolników z terenu gminy. W sumie zadeklarowali oni posiadanie 24,75 ton odpadów z działalności rolniczej, w tym: 18,85 t folii rolniczej, 2,95 t sznurka i siatki oraz 2,95 t opakowań typu Big Bag. - Wysłaliśmy niezbędne dokumenty i czekamy na umowę. W kolejnym etapie wyłonimy wykonawcę i skontaktujemy się z każdym z rolników, który zadeklarował udział w programie. Ze wstępnego rozeznania cenowego wynika, że przyznana dotacja w 100 % pokryje wszystkie koszty utylizacji odpadów – dodaje wójt.

Na realizację zadania

gmina pozyskała

12 375 zł

134 984 zł – dokładnie taką kwotę z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ pozyskaliśmy na zakup sprzętu komputerowego. Dzięki tym środkom do szkół z Gminy Kozłowo trafi 48 laptopów.

Od kilku miesięcy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele komunikują się ze sobą jedynie elektronicznie lub telefonicznie. W ten sposób, w czasie epidemii uczą się, wymieniają doświadczeniami oraz podtrzymują relacje. - Sprzęt, który udało nam się pozyskać na pewno to ułatwi – mówi wójt Marek Wolszczak.

Z projektu Zdalna Szkoła, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Gmina Kozłowo pozyskała 60 tys. zł na 20 laptopów wraz z akcesoriami. Pozyskana dotacja w 100 % pokrywa koszt jego zakupu.

Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs Zdalna Szkoła +. Gmina Kozłowo również znalazła się na liście dofinansowanych samorządów. Na zakup sprzętu elektronicznego dla szkół pozyskaliśmy 74 984 zł.

komputery logo

 

Szanowni Państwo,
 
aktualnie w Urzędzie trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z funduszy
Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie m.in.
zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.
 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu
planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
 
 
Dziękujemy.

Za nami 8 z 16 szkoleń w zakresie korzystania z Internetu - Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłowo, na które Gmina Kozłowo pozyskała 107 520 zł dofinansowania. Co prawda przed nami jeszcze kilka spotkań, ale wolnych miejsc zostało niewiele.

 

 

Zainteresowani ??

  • termin: 20-21 marca
  • miejsce: Dom Kultury w Kozłowie
  • kontakt: 89 625 08 25 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

107 520 zł – dokładnie tyle udało się nam pozyskać na przeprowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z Internetu - Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłowo. W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, który po przeprowadzeniu szkoleń trafi do szkół.

Zgodnie z regulaminem konkursu na zakup sprzętu przeznaczyliśmy 40 % dotacji. Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych kupiliśmy 24 wysokiej jakości laptopy. Pozostała część dotacji została przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń, obsługę projektu oraz jego promocję. – Projekt zakłada przeszkolenie szesnatu 12-osobowych grup.  Uczestnikami projektu są osoby powyżej 25 roku życia. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają mieszkańcy gminy Kozłowo – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak. Pozyskana dotacja w 100 % pokrywa koszty projektu. Szkolenia trwają dwa dni (piątek – sobota). Uczestnicy otrzymują pakiety szkoleniowe. Zapewniamy bufet kawowy oraz ciepły posiłek.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

LOGUSY

Wraz z początkiem roku działaność rozpoczął Klub Seniora w Kozłowie. Na zajęcia zapraszamy w każdy wtorek o godz. 16.00.

Za nami są już zajęcia rękodzielnicze. Panie robiły róże ze wstążki oraz drewniane podkładki zdobione metodą decupage. W styczniu czekają nas zajęcia kulinarne oraz ceramiczne, na które, ze względu na okres ferii zimowych - zapraszamy dzieci!

Chcesz zostać członkiem Klubu Seniora? Przyjdź na zajęcia lub pobierz zgłoszenie, które znajduje się na stronie KLIKNIJ

GALERIA:

senior

Szkoły Podstawowe w Szkotowie i Zaborowie znalazły się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie i wygrały nowoczesne pracownie multimedialne.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół, ale po zliczeniu punktów komisja zdecydowała o przyznaniu 764 nagród (24 dla szkół z woj. warmińsko – mazurskiego).

Nagrodą w konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Sprzęt trafi szkół niebawem.

W związku z planowanym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania  (podejmowanie działalności gospodarczej START-UP, rozwijanie działalności gospodarczej, inkubator przetwórstwa lokalnego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, tworzenie sieci współpracy). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Kozłowo

Data: 12.04.2019 r.

Godzina:  10.00

Program spotkania:

  1. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poszczególnych konkursów
  2. Podstawowe dokumenty konkursowe
  3. Kwalifikowalność kosztów
  4. Procedura oceny wniosków
  5. Pytania