28 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z burmistrzami i wójtami 27 umów na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości ok. 660 tys. zł. Na liście dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Kozłowo.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zostanie wykorzystana na modernizację strażnicy w Krokowie. Z pozyskanych środków planujemy pokryć koszty  zakupu bramy garażowej i okien, wymianę posadzki, docieplenie stropu, utwardzenie placu przed strażnicą oraz zakup materiałów do prac ogólnobudowlanych.

– Ochotnicze Straże Pożarne są ważną częścią naszej gminy. Na doposażenie jednostek przeznaczamy spore środki, ale nie są one w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego staramy się uczestniczyć w różnych projektach i pozyskiwać środki zewnętrzne – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

W rozstrzygniętym na początku lipca konkursie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników środki pozyskały 4 jednostki. OSP Kozłowo – 10.000 zł, OPS Szkotowo – 8.000 zł, OSP Krokowo – 6.000 zł i OSP Sarnowo – 6.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. - Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, mamy nadzieję, że z równie pozytywnym skutkiem – zaznacza wójt.

24 grudnia wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę świetlicy w Cebulkach, a dziś są już w niej wstawiane okna.

Prace przebiegają w zaskakująco szybkim tempie, a wykonawca jest na bieżąco monitorowany przez gminę. Zgodnie z umową świetlica ma być gotowa do końca maja, ale w tym tempie, może to nastąpić dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że w przetargu wystartowały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo i Gastronomia Andrzej Zalewski z Nidzicy.

GALERIA:

 

25 stycznia w budynku starej szkoły w Szkotowie zrobiło się gwarno i tłoczno. Ale w ławkach, a raczej za stołami, nie zasiadły dzieci, tylko seniorzy i zaproszeni goście, którzy wzięli udział w otwarciu Klubu Seniora w Szkotowie.

Stary i zniszczony budynek nabrał blasku. Pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone, żeby jak najlepiej służyć seniorom. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskane przez gminę dofinansowanie z programu Senior + w kwocie ponad 140 tys. zł!

Prace nie były łatwe, bo w tak „leciwych” budynkach nie wszystko można przewidzieć, ale pracownicy spółki Eko – Kozłowo dali z siebie wszystko i inwestycję zakończyli w terminie. A efekty ich pracy wszyscy zobaczyli podczas otwarcia. I trzeba powiedzieć, że nie kryli zaskoczenia.

Uroczystość rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Joanna Jabłonka-Kastrau, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ks. Józef Stroński, prezes Eko-Kozłowo Dariusz Szypulski oraz wójt gminy Kozłowo – Marek Wolszczak. Następnie proboszcz parafii w Rozdrożu poświęcił wszystkie pomieszczenia.

Po przejściu do sali głos zabrali zaproszeni goście. Joanna Jabłonka-Kastrau pogratulowała  gminie, że zdecydowała się na utworzenie klubu seniora. Zaznaczyła, że w 2018 roku ze wsparcia finansowego skorzystało tylko 14 gmin z naszego województwa. Odczytała również list od wojewody, który niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości.

W takiej samej sytuacji był wójt Janowca Kościelnego, Piotr Rakoczy. Serdeczne życzenia w jego imieniu dla władz i seniorów, oraz kwiaty na ręce dyrektor GCKiS złożyły pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radości, pomyślności oraz współpracy życzyły seniorki z Kozłowa. Na ręce pań ze Szkotowa  złożyły własnoręcznie wykonane kwiaty. Zaznaczyły, że mają nadzieję, na częste spotkania.

Seniorki ze Szkotowa zaznaczyły, że na miejsce, w którym mogłyby się spotykać, czekały od dawna. – Dziękujemy, że gmina podjęła się tego wyzwania – mówiły. Wójt Marek Wolszczak podziękował za miłe słowa, ale zaznaczył, że metamorfoza tego miejsca i nadanie mu nowego życia, to zasługa seniorek ze Szkotowa. – To one przychodziły do mnie i mówiły, że właśnie takiego miejsca potrzebują. Ja zadanie wykonałem, mam nadzieję, że teraz czekają nas jedynie pozytywne wrażenia, ponieważ panie mają bardzo ambitne pomysły. Nordic walking, warsztaty kulinarne, joga… to tylko niektóre z nich – mówił.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół Wrzos z Kownatek. – Mieszkamy po sąsiedzku i jeśli tylko będziecie mieli ochotę, możemy zaśpiewać u Was na urodzinach, imieninach, czy innej uroczystości za symboliczny kieliszek chleba – mówił Waldemar Przygoda .

Wszyscy goście miło spędzili czas przy kawie oraz cieście, które również przygotowały seniorki.

Zorganizowane zajęcia w Klubie Seniora będą się odbywały w każdą środę w godz. 16-19. Zainteresowani muszą wypełnić oświadczenie, które można będzie pobrać z naszej strony internetowej, otrzymać w Urzędzie Gminy lub u sołtysa Szkotowa.  

GALERIA:

Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz w pomieszczeniach urzędu już się zakończyła. W ramach inwestycji zamontowano 735 opraw oświetleniowych typu LED.

Umowa jest tak skonstruowana, że za usługę gmina nie zapłaci dodatkowo ani złotówki. Przez 4 lata wykonawca będzie otrzymał wynagrodzenie w wysokości wygenerowanych z oświetlenia oszczędności. Z założenia, w ciągu 10 lat rachunki za oświetlenie mają być mniejsze o 70 %. - Poczyniona inwestycja stworzy nam możliwości rozbudowy oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach szczególnie niebezpiecznych - wyjaśnia wójt, Marek Wolszczak.

Takiego boiska sąsiedzi mogą nam zazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przeszło prawdziwą metamorfozę.

Główna płyta boiska została całkowicie zmodernizowana, zyskała również sztuczne nawadnianie. Po obu stronach boiska, na długości ok. 36 metrów zamontowano piłkochwyty. W ramach inwestycji zamontowano również nowe bramki oraz boksy dla zawodników rezerwowych. To jednak nie wszystko. Wykonano również boisko rekreacji indywidualnej, tzw. boisko treningowe.

– Dzięki zaangażowaniu zarządu klubu i zawodników, ze względu na dużą liczbę trenujących zawodników wygospodarowano miejsce na dodatkowe boisko treningowe – mówi wójt Marek Wolszczak. Co prawda prace już się zakończyły, ale z uwagi na konieczność zakorzenienia się murawy zawodnicy rozpoczną rozgrywki na nowym stadionie dopiero w przyszłym sezonie.

Na realizację inwestycji Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” otrzymało 205 tys. zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, która w 100 % pokrywa poniesione koszty. 

logusy

 

 

Trwają prace wykończeniowe w Klubie Seniora w Szkotowie.

Na wyremontowanie budynku starej szkoły oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców gmina otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenia i/lub wyposażenie placówki „Senior+”w wysokości ponad 140 tys. zł, co stanowi 80 % wszystkich kosztów.

Dzięki wsparciu finansowemu gmina wymieniła poszycie dachowe, okna, drzwi, instalację wodno-kanalaizacyjną i elektryczną oraz zamontowała ogrzewanie podłogowe. wymioniono również wyposażenie sanitarne. Środki pozwolą również na zakup niezbędnego wyposażenia.

Otwarcie Klubu Seniora zaplanowane jest na grudzień tego roku.

17 października przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie odbyła się uroczysta odprawa z okazji przekazania jednostce lekkiego wozu ratowniczego.

W obecności komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Tomasz Głuszek (komendant gminny) złożył meldunek z przekazania wozu jednostce w Kozłowie. Wójt Marek Wolszczak przekazał natomiast klucze do wozu na ręce komendanta OSP w Kozłowie.

Zakup lekkiego wozu strażackiego sfinansowała Gmina Kozłowo, przy wsparciu Nadleśnictwa Nidzica. Zakupiony Ford Transit będzie wykorzystywany do ratownictwa technicznego.

GALERIA:

            

1 lipca, podczas wystawy Koni Zimnokrwistych w Janowie wójt Marek Wolszczak podpisał umowę z Sylwią Jaskulską, członkiem zarządu województwa na otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

Środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki 10 tys. zł dotacji budynek remizy w Januszkowie zostanie rozbudowany oraz zmodernizowany. Prace mają się zakończyć do 16 listopada.

Takiego boiska sąsiedzi będą mogli nam pozazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia Kozłowska dotacji z z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przejdzie metamorfozę.

Główna płyta zostanie zmodernizowana oraz zyska sztuczne nawadnianie. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe bramki z piłkochwytami oraz boksy dla zawodników rezerwowych. Powstanie również boisko treningowe.

Przetarg został już ogłoszony. Wykonawcę poznamy 18 lipca. – Jest to inwestycja w 100 % realizowana z pozyskanej dotacji. Na jej realizację gmina nie musiała zabezpieczyć wkładu własnego – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Prace mają się zakończyć do 15 października, nie będzie to jednak kolidowało z organizacją na stadionie gminnych dożynek.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logusy

 

 

Gmina Kozłowo jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Kozłowo i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Kozłowo w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie do UG Kozłowo, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

ANKIETA - POBIERZ PLIK

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną i cenną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy u Pana Piotra Jaskólskiego (tel. 89-625-08-20 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub u wykonawcy Planu – Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o. (tel. 58-349-73-12 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wypełnioną ankietę należy odesłać nadawcy lub dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 30.11.2015

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE

13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
tel. (089) 625 08 33
fax (089) 626 75 02
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.