Takiego boiska sąsiedzi będą mogli nam pozazdrościć. Dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia Kozłowska dotacji z z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, boisko w Kozłowie przejdzie metamorfozę.

Główna płyta zostanie zmodernizowana oraz zyska sztuczne nawadnianie. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowe bramki z piłkochwytami oraz boksy dla zawodników rezerwowych. Powstanie również boisko treningowe.

Przetarg został już ogłoszony. Wykonawcę poznamy 18 lipca. – Jest to inwestycja w 100 % realizowana z pozyskanej dotacji. Na jej realizację gmina nie musiała zabezpieczyć wkładu własnego – wyjaśnia wójt Marek Wolszczak.

Prace mają się zakończyć do 15 października, nie będzie to jednak kolidowało z organizacją na stadionie gminnych dożynek.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logusy