Plakat

Tradycje łączą pokolenia, a pokolenia tworzą tradycje…. Stąd tytuł projektu, realizowanego od marca 2018 roku przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Jego główny cel stanowi wykreowanie warunków rozwoju integracji międzypokoleniowej oraz aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych na terenie Gminy Kozłowo.

Do końca roku przewidywanych jest szereg działań, służących integracji, rozwojowi pasji i zainteresowań, promocji idei dialogu pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach rękodzielniczych, warsztatach wypiekania chleba, warsztatach reportażu, zajęciach nordic walking, zajęciach samoobrony, a także w wyjazdach, podczas których będą mogli zobaczyć np. Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie czy uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych podczas Sztuki w Obejściu w Gminie Jonkowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do jednej z dwóch grup, tj. seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie – łącznie co najmniej 20 osób. Wszystkie te osoby powinny być mieszkańcami Gminy Kozłowo.

Warunkiem udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu będzie złożenie, u Pani Elżbiety Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie, wymaganej deklaracji udziału, a w przypadku młodzieży – zgody rodziców na udział dziecka w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia br. O zakwalifikowaniu uczestników do projektu zdecyduje organizator.

W ramach projektu, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przeprowadzone zostaną również badania ankietowe służące określeniu wyzwań integracji międzypokoleniowej w Gminie Kozłowo oraz zaplanowaniu przyszłych działań na rzecz aktywności osób starszych. Prosimy o wzięcie w nich udziału gdy ankieter zapuka do Państwa drzwi.

Udział w projekcie dla młodzieży gimnazjalnej oraz seniorów jest bezpłatny.

Projekt „Pokolenia i tradycje” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018

Skan 20180322

info Turokwo455

GALERIA:

We wtorek 19 grudnia 2017 roku odbyło się w Hotelu Kopernik w Olsztynie seminarium podsumowujące realizację projektu „Obywatele najlepszą inwestycją”. Tematem spotkania była demokracja na poziomie lokalnym oraz budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców. Siedem miesięcy realizacji projektu "Obywatele najlepszą inwestycją", to bardzo intensywny okres, w którym ekspert ds. aktywności obywatelskiej pracował z grupami inicjatywnymi w sołectwach, lokalni liderzy wzięli udział w trzech szkoleniach, a także zrealizowano dwa konkursy: wiedzy obywatelskiej - dla młodzieży gimnazjalnej oraz na najlepszą inicjatywę obywatelską w gminach Kozłowo i Zalewo. 
Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji Pani dr Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej (UWM w Olsztynie) nt. Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym – czy obywatele chcą partycypacji?  oraz Pani Donaty Kobylińskiej-Durki nt. MY tematem konferencji, która zamiast ONI: budowanie świadomej wspólnoty mieszkańców, która współdecyduje o jakości życia. Ponadto o aktywności obywatelskiej w gminie Kozłowo opowiedział Pan Jacek Jankowski - Zastępca Wójta Gminy Kozłowo
Wręczone zostały nagrody w rozstrzygniętych konkursach z wiedzy obywatelskiej dla uczniów oraz na najlepszą inicjatywę. W konkursie z wiedzy obywatelskiej I miejsce otrzymała Agata Czymerska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, II Wiktoria Krajewska – Szkoła Podstawowa w Rogożu, III Karolina Kosewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie i Alicja Kurzątkowska -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie.

W konkursie na najlepszą inicjatywę I miejsce zajęły sołectwa Sławka Wielka i Sątop, natomiast wyróżnienia otrzymały: grupa nieformalna seniorek z Kozłowa oraz sołectwo Turówko. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania dobrych praktyk działalności społecznej mieszkańców gmin Kozłowo i Zalewo. Wydarzeniu towarzyszyły mini-targi aktywności lokalnej, na których można było obejrzeć wytwory rękodzieła oraz przejrzeć "Zapiski Zalewskie" i kronikę aktywności seniorów z Kozłowa.

Konferencję uświetnił swoim występem Chór z Parafii Św. Królowej Jadwigi w Rozdrożu, pod kierunkiem księdza dziekana Józefa Strońskiego. Piękne kolędy w wykonaniu dzieci i dorosłych wprowadziły wszystkich w Świąteczny Bożonarodzeniowy nastrój.

GALERIA: