Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Regulamin

Ważne terminy:

 • 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
 • 21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
 • 01.08.2019 - ogłoszenie wyników konkursu
 • 20.09.2019 - uroczysta gala konkursowa podczas Międzynarodowych Targów AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Hołubowicz zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie PolskaTimes na osobowość roku w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.

- Dzięki Waszym głosom zajęłam pierwsze miejsce w powiecie nidzickim i otrzymałam nominację do dalszego plebiscytu na etapie wojewódzkim – wyjaśnia Alicja Hołubowicz. Przyznaje, że jest to dla niej ogromne wyróżnienie, które motywuje ją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.

Z całą pewnością nie można powiedzieć o niej, że jest "nijaka" albo "zwyczajna". To kobieta, która żadnej pracy ani wyzwania się nie boi. Jeżeli jest taka potrzeba, zakłada ciuchy robocze i idzie wywozić gruz. Innym razem wsiada w samochód i jedzie do starostwa organizować transport dla licealistów. Mimo wielu obowiązków wynikających z funkcji społecznych oraz prowadzenia własnej firmy na pierwszym miejscu zawsze stawia rodzinę. To jej stara się poświęcać najwięcej uwagi.

Mimo iż doba ma tylko 24 godziny Alicja dba o interesy gminy, pomaga mieszkańcom, jest troskliwą żoną i mamą trójki dzieci, ma kilka psów i kotów, a w międzyczasie prowadzi własną działalność i sklep internetowy Mydlana Cukiernia. Jak to możliwe? — Ja po prostu nie potrafię usiedzieć w miejscu. Lubię robić coś dla innych, to sprawia mi ogromną przyjemność i wtedy wiem, że żyję — wyjaśnia.
Mimo to ma również czas dla siebie.

Odstresowuje się czytając dobrą książkę lub robiąc mydełka. Jakby tego było mało, Alicja Hołubowicz zapisała się na kurs strażacki. Wstąpiła w szeregi OSP, ponieważ pomaganie ma we krwi. Kiedy widzi coś niepokojącego nie potrafi przejść obojętnie. Równie stanowczo reaguje, kiedy widzi wnyki rozstawione w lesie i mężczyznę spacerującego z bronią po parku. Mając na uwadze bezpieczeństwo innych, nie zawsze zważa na swoje. Na szczęście, do tej pory udało jej się wyjść z tego bez uszczerbku na zdrowiu. Działa impulsywnie, ale zawsze w słusznej sprawie.

 

 

 

Obecnie trwa zwiększony okres zachorowań na  przeziębienia, grypę, w związku z powyższym przekazujemy informacje jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i uchronić się przed chorobami

ZALECA SIĘ:

Często myj ręce –zawsze po przyjściu  do domu, jak jesteś przeziębiony

Często myj ręce używając mydła i wody.  Staranne mycie rąk usuwa wirusy i inne drobnoustroje, które znajdują się na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli jesteś  chory zostań w domu

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zostań w domu ,  nie idź do pracy, szkoły; unikaj dużych zgromadzeń ( np. msza święta)                                                                                                      

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

 

 

 

W marcu wszystkie dzieci zapraszamy do Klubów Seniora na warsztaty Wielkanocne i wspólne robienie kartek świątecznych.

Kozłowo - 10 i 31 marca, godz. 16.00

Szkotowo - 11 i 25 marca, godz. 16.30

W gospodarstwie w Zybułtowie w gminie Grunwald utrzymującym ponad 17 tys. sztuk indyków, wykryto ognisko ptasiej grypy. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej– wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby określono również obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym znajduje się część Gminy Kozłowo tj. Browina, Turowo, Turówko, Wronowo.    

Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po uzyskaniu wyników badań otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Zybułtowie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.

Na terenie całej gminy zakazuje się:

 • przemieszczania drobiu, piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób i inne ptaki,
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

*na wszystkie te działania zgodę musi wyrazić powiatowy lekarz weterynarii