Bez tytułu

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (do 500 zł/tona) prosimy o kontakt osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w programie.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada unieszkodliwienie:

- odpadów z folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowaniach po nawozach i typu BIG BAG

Rolników chcących zutylizować te materiały prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr 89 625 08 25 lub osobiście w punkcie Informacji Turystycznej.   

8 października w Sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyło się kolejne spotkanie sołtysów.

Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak zaprosił na nie przedstawicielkę Nadleśnictwa Nidzica, która opowiedziała o bioasekuracji i zwalczaniu ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). Podkreśliła, że zarówno nasza gmina, jak i powiat znajdują się w strefie żółtej i nie stwierdzono u nas przypadku zarażenia, ale lepiej zachować środki ostrożności. Na koniec swojej prezentacji zaznaczyła, że każdy przypade3k padłego dzika należy zgłaszać, pod żadnym pozorem go nie dotykać, a miejsce, w którym znajduje się padłe zwierzę oznaczyć.

Następnie głos zabrał skarbnik Piotr Radziewicz, który omówił kwestię funduszu sołeckiego na 2020 rok. – Przepisy cały czas się zmieniają i my musimy się do tego dostosowywać, a dzieląc środki z funduszu musicie pamiętać, że mogą być one przeznaczone jedynie na realizowanie zadań własnych gminy – mówił. Zaznaczył, że zarówno on, jak i inni pracownicy urzędu są do dyspozycji sołtysów. – Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytajcie – zaznaczył.

Na koniec omówiono możliwość pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Aby złożyć wniosek konieczne jest jednak określenie ilości odpadów, jaką chcemy zutylizować.

Rolników z terenu Gminy Kozłowo zainteresowanych dofinansowaniem usuwania folii rolniczych, prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu pod nr tel. 89 625 08 25.

GALERIA:

18 września odbyło się XIV posiedzenia rady Gminy. Ślubowanie złożyła radna Agnieszka Chylińska, która wygrała wybory uzupełniające. Radni podjęli również szereg uchwał.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, gminny komisarz wyborczy- Edyta Kosewska wręczyła nowej radnej  zaświadczenie o wyborze na radną. Wójt Marek Wolszczak wręczył jej natomiast kwiaty, życząc udanej współpracy.

Radni podjęli szereg uchwał dotyczących dzierżawy nieruchomości, w tym tych położonych w miejscowości Kownatki. Zatwierdzili również regulamin wynagradzania nauczycieli, podjęli uchwałę w sprawie nadania nowego Sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Kozłowie oraz poboru podatków w drodze inkaso.

GALERIA:

17 września odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Radni omówili sprawy bieżące oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje Rada Seniorów w Nidzicy oraz Nidzicki Uniwersytet III Wieku.

Niedawno otrzymali akty mianowania na radnych i od razu wzięli się ostro do pracy. Kozłowsy seniorzy na swoją II sesję zaprosili nidzickich organizacji działających na rzecz seniorów. Halina Pyszko, przewodnicząca Rady Seniorów w Nidzicy opowiedziała, co udało im się zrealizować w czasie tej kadencji. – Naszym największym osiągnięciem jest utworzenie Nidzickiej Karty Seniora, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy duże doświadczenie i różne pomysły, które często przedstawiamy władzy, ale niestety w większości wypadków nie są one realizowane – jak np. pchli targ – opowiadała przewodnicząca.

Ryszard Kumelski, członek zarządu NUTW przybliżył natomiast szczegóły działalności Uniwersytetu. Mówił o lektoratach językowych, pisaniu różnych projektów, wyjazdach na basen, działalności kabaretu, zespołu tanecznego czy chóru.  – Nasze stowarzyszenie liczy ponad 130 członków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wy również do nas dołączyli – zachęcał.

Po wystąpieniach gości głos zabrał wójt Marek Wolszczak. Przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, omówił  realizowane inwestycje oraz zachęcił do współpracy. Przewodniczący Rady Gminy Alicja Hołubowicz zaznaczyła, że liczy na współpracę z radą seniorów przy opiniowaniu budżetu oraz w innych bieżących sprawach. – Zachęcam państwa do udziału w zebraniach sołeckich, na których rozdysponowuje się fundusz sołecki. Możecie tam zgłosić swoje potrzeby i współdecydować na co przeznaczane są te środki – mówiła.

Na koniec omówiono sprawy bieżące. Rozmawiano o drogach i działalności Klubu Seniora w Szkotowie.  

GALERIA: