Wójt Gminy Kozłowo oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. 

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

30 czerwca w jednym z gospodarstw rolnych w Krokowie wybuchł pożar. Suche siano znajdujące się w stodole sprawiło, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Rodzina straciła cały sprzęt rolniczy oraz jedzenie dla zwierząt. Dosłownie sekundy dzieliły ich do tego, żeby ogień zajął również dom. Na szczęście z pomocą przyszli strażacy i mieszkańcy.

Jeszcze przed przyjazdem straży pan Andrzej wypuścił z obory wszystkie zwierzęta. Jako pierwsi na miejscu byli druhowie z Krokowa. Zgodnie twierdzą, że jeśli dotarliby kilka minut później, nie mieliby czego ratować, ponieważ ogień zająłby wszystkie zabudowania gospodarcze oraz dom. Mimo sprawnej akcji jednostek OSP z Krokowa, Sarnowa, Kozłowa i Janowca Kościelnego oraz strażaków z Nidzicy, która trwała ponad 4 godziny, dużej części majątku pana Dudzińskiego nie udało się uratować.

Spłonęło wszystko, co znajdowało się w stodole: maszyny rolnicze, siano i jedzenie dla zwierząt. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie miała czym karmić zwierząt. Pomocną dłoń wyciągnął jednak sołtys i naczelnik OSP Zbigniew Hołubowicz oraz przewodnicząca rady Alicja Hołubowicz, która jest również członkiem OSP.

Alicja zorganizowała akcję pomocową na Facebooku. – Nie spodziewałam się takiego odzewu. W ciągu jednego dnia znalazło się kilkanaście osób, którz zaoferowało podarowanie słomy, siana lub pomoc w transporcie materiałów – opowiada Alicja Hołubowicz. Mimo tego całego nieszczęścia rodzina z Krokowa przynajmniej problemem z nakarmieniem zwierząt nie musi się przejmować. – Akcja zjednoczyła nie tylko mieszkańców naszej wsi, którzy przyszli z pomocą, ale również okolicznych miejscowości, za co im z całego serca dziękujemy – dodaje.

Dziękujemy za pomoc:

Państwu Urban za transport i siano, Państwu Kowalskim, Moszczyńskim i Robaczyńskim z Zaborowa , Państwu Królickim i Świecik z Krokowa, Państwu Sowińskim z Woli, Państwu Szeluga z Bartek, Januszowi Szostak z Gniadek, Agnieszce Tołłoczko ze Szkotowa, Piotrowi Jaworskiemu z Kanigowa oraz wszystkim, którzy się zaangażowali.

 

Członkowie Klubu Seniora w Szkotowie nie mają wakacyjnej przerwy. Systematycznie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach. Co więcej, frekwencja jest coraz wyższa.

Lipiec nasi seniorzy rozpoczęli od zajęć rękodzielniczych. Stworzyli wspaniałe „wstążkowe” słoneczniki. A jak wyglądają, możecie przekonać się, zaglądając do galerii zdjęć.

Jeśli również chcecie uczestniczyć w zajęciach, zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00. REGULAMIN

GALERIA:

senior

1 lipca w Gminie Kozłowo gościła delegacja z miasta Buzancais we Francji. Goście odwiedzili naszą gminę w ramach współpracy z nidzickim stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Francuzi spotkali się z władzami gminy oraz seniorami z Kozłowa i Szkotowa. Sekretarz Jacek Jankowski opowiedział im, jak samorząd wspiera seniorów oraz inwestycjach, które w tym kierunku realizuje. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska przybliżyły natomiast projekty i akcje, które ich jednostki realizują wspólnie z seniorami. Goście również opowiedzieli trochę o sobie, o tym jak działa ich stowarzyszenie i na jakie wsparcie seniorzy mogą liczyć ze strony samorządu i państwa.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Klubu Seniora w Szkotowie. Goście byli pod dużym wrażeniem, a zwłaszcza tym, że zajęcia, w których uczestniczą seniorzy są nieodpłatne. Krótką wycieczkę po gminie Kozłowo zakończyliśmy w ośrodku Ostoja w Januszkowie.

GALERIA:

27 czerwca, podczas X sesji Rady Gminy w Kozłowie radni po wysłuchaniu prezentacji wójta na temat raportu o stanie gminy za 2018 rok najpierw udzielili wójtowi wotum zaufania, a następnie absolutorium. Nikt nie był przeciwny.

Raport o stanie gminy to dokument, do którego sporządzenia samorządy były zobowiązane po raz pierwszy. – Oprócz informacji ogólnych o topografii gminy możecie tu państwo znaleźć informacje o finansach, inwestycjach, pomocy społecznej, wydarzeniach kulturalnych oraz działalności jednostek podległych – mówił wójt, rozpoczynając prezentację, o której  następnie dyskutowano. Radna Barbara Krauze zaznaczyła, że dla niej była to bardzo ciekawa lektura. – Jestem radną pierwszą kadencję, a z raportu dowiedziałam się wielu rzeczy – mówiła. Sołtys Kownatek Krystyna Kukwa dodał, że w tym momencie tworzy się historia. – To bardzo ważny dokument, który wiele mówi o naszej gminie. Mam nadzieję, że podobne powstaną w przyszłych latach - mówiła. Po dyskusji radni przeszli do głosowania. Nikt z radnych nie był przeciw udzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Regionalnej radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Kozłowo. W tym wypadku, również nikt nie był przeciw.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję rady o wygaszeniu mandatu radnej Krystyny Pisarewicz, która w ustawowym terminie nie wypowiedziała umowy dzierżawy gminnej działki. W związku z tym, że radna nie zaskarżyła tego wyroku, 19 czerwca stał się on prawomocny. Czekają więc nas przedterminowe wybory. Wybierać będziemy również dwóch nowych sołtysów – w Januszkowie i Kamionkach. W pierwszym wypadku sołtys Januszkowa zrezygnowała z pełnienia funkcji, a w drugim radni przychylili się do wniosku mieszkańców wsi Kamionki i podjęli uchwałę w sprawie podziału sołectwa Kamionki Dziurdziewo na dwa odrębne sołectwa.

GALERIA: