W imieniu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Ku zdrowej i aktywnej starości”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

W programie spotkania przewidziane są:

  • prelekcja Pani Grażyny Kulki pt. „Psychologiczne aspekty starzenia się i starości - kryzys czy wyzwanie? O blaskach i cieniach późnej dorosłości”;

  • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Kozłowo – wręczenie nagród laureatom;

  • prezentacja prac plastycznych młodzieży gimnazjalnej;

  • przekazanie wszystkim uczestnikom spotkania broszury edukacyjnej na temat zdrowego starzenia się;

  • słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.