Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji Podprogramu FEAD 2018.

 

We wtorek 4 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty, których tematem było zdrowe żywienie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz edukacja ekonomiczna.
Warsztaty dla podopiecznych ośrodka pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa poprowadzili na zlecenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Pani Grażyna Kondek i Pan Jacek Panas.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe terminy wydawania żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie:
Rejon I - Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała- 01.04.2019r.
Rejon II - Turowo, Turówko, Sławka, Wielka, Gołębiewo, Kownatki, Michałki, Browina, Zakrzewo, Rogóż- 03.04.2019r.
Rejon III - Zaborowo, Niedanowo, Zalesie, Szymany, Ważyny, Zakrzewko, Pielgrzymowo, Krokowo, Cebulki, Sątop, Wola, Bartki, Górowo, Szkudaj - 02.04.2019r.
Rejon IV - Sarnowo, Wierzbowo, Dziurdziewo, Kamionki, Siemianowo, Januszkowo, Szkotowo, Zabłocie Kozłowskie - 02.04.2019r.

  ---------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz nowego Podprogramu 2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CZAS REALIZACJI PODPROGRAMU 2018
sierpień 2018 roku – maj 2019 roku

osobom zainteresowanym uczestnictwem w PO PŻ Podprogram 2018 wydawane są skierowania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ ODBIORCY
Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) tj.:

1 402 zł. dla osoby samotnej,
1 056 zł. dla osoby pozostającej w rodzinie,

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2018 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Poza wydawaniem żywności w ramach programu prowadzone są działania towarzyszące.

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.