Osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPPROGRAM 2019 będą mogły odebrać paczki żywnościowe.

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie w niżej wymienionych terminach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości).

6 maja 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownicy socjalni Pani Agnieszka Malonek i Pani Magdalena Kordalska.

Miejscowości:

Rejon I: Kozłowo, Lipowo, Sławka Mała.

oraz

Rejon IV: Szkotowo, Januszkowo, Sarnowo, Siemianowo, Kamionki, Wierzbowo, Zabłocie Kozłowskie.

 

7 maja 2020 roku w godzinach 8.00 do 15.00

Kontakt: pracownicy socjalni Pani Krystyna Mular i Pani Barbara Mańka.

Miejscowości:

Rejon III: Szymany, Pielgrzymowo, Niedanowo, Zakrzewko, Zaborowo, Krokowo, Cebulki, Ważyny, Wola, Bartki, Górowo, Zalesie, Szkudaj, Sątop,

Oraz

Rejon II: Turowo, Turówko, Gołębiewo, Browina, Michałki, Zakrzewo, Kownatki, Sławka Wielka, Rogóż, Dziurdziewo.