W dniach 22 lutego-27 lutego 2016 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonych Przestępstwem”, który ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów a także Naczelna Izba Lekarska.

W ciągu tego tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wymienionych środowisk. Dyżury specjalistów będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie zamieszczona została lista podmiotów wraz z danymi adresowymi, u których można będzie uzyskać niezbędne informacje a także szereg poradników, jak radzić sobie w sytuacji przestępstwa.