Po raz kolejny na Warmii i Mazurach samorząd województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.
Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 roku w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach.

Jedną z inicjatyw w ramach tego wydarzenia jest zorganizowanie w regionie tzw. „Drzwi Otwartych” .
W tym dniu w instytucjach, które włączyły się do Kampanii, ofiary przemocy w rodzinie będą mogły otrzymać pomoc i pełną informację o przysługujących im prawach.
Wśród instytucji, które włączyły się do Kampanii jest również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Wtorek 6 grudnia 2016 roku w godzinach 7.30-15.30 akcja „DZRWI OTWARTE” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.