W imieniu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Ku zdrowej i aktywnej starości”, które odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

W programie spotkania przewidziane są:

  • prelekcja Pani Grażyny Kulki pt. „Psychologiczne aspekty starzenia się i starości - kryzys czy wyzwanie? O blaskach i cieniach późnej dorosłości”;

  • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Kozłowo – wręczenie nagród laureatom;

  • prezentacja prac plastycznych młodzieży gimnazjalnej;

  • przekazanie wszystkim uczestnikom spotkania broszury edukacyjnej na temat zdrowego starzenia się;

  • słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

info interwencje ms 2

oferta pogotowie NL 1

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu:   0-800-165-320.

Zainteresowane osoby będą mogły pod tym numerem telefonu uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież, czy posiłek, ale również w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

Po raz kolejny na Warmii i Mazurach samorząd województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.
Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 roku w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach.

Jedną z inicjatyw w ramach tego wydarzenia jest zorganizowanie w regionie tzw. „Drzwi Otwartych” .
W tym dniu w instytucjach, które włączyły się do Kampanii, ofiary przemocy w rodzinie będą mogły otrzymać pomoc i pełną informację o przysługujących im prawach.
Wśród instytucji, które włączyły się do Kampanii jest również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Wtorek 6 grudnia 2016 roku w godzinach 7.30-15.30 akcja „DZRWI OTWARTE” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.