W dniu 8 października 2015 roku w Klubie Integracji Społecznej  w Kozłowie odbyły się warsztaty, których tematem przewodnim były kompozycje z owoców jesieni.

W trakcie zajęć uczestniczki uczyły się techniki tworzenia bukietów, dbając o spójność i ład w kolorystyce roślin. Zajęciom towarzyszyła miła atmosfera,  mimo że na twarzach malowało się pełne skupienie. W efekcie każda z Pań stworzyła kilka bukietów w barwach jesieni. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach artystycznych, które będą organizowane niebawem.

GALERIA (ilość zdjęć 50):

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie odbyły się warsztaty, których motywem przewodnim była aplikacja na szkle.

Nowych technik rękodzieła uczyła Pani Natalia Parkhamovich.
Uczestniczki zajęć wykazały się kreatywnością, czego efektem są imponujące kompozycje. Przy użyciu materiałów takich jak karton, skóra ekologiczna, czy plastik na szklanej butelce stworzono aranżacje, które mogą służyć, między innymi jako stojak na biżuterię jednocześnie zdobiąc wnętrze.

Na zajęciach, które odbyły się w dniu 3 marca 2015 roku w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie wykonywano ozdoby i dekoracje ze skóry. Uczestniczki spotkania w skupieniu pracowicie tworzyły piękne i niepowtarzalne dzieła sztuki.

GALERIA (ilość zdjęć 17):

-------------------------------------------

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku zostało zarejestrowane 12.02.2010r.

-------------------------------------------

Jest to organizacja ludzi, którym ekologia i tradycje są bliskie.
Celem głównym stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i działalności o tematyce ekologicznej i turystycznej. Będziemy zachęcać rolników do przekształcania swoich gospodarstw w ekologiczne i produkowali zdrową, naturalną, żywność oraz prowadzili zdrowy tryb życia.
Postaramy się wyeksponować potężny potencjał jaki jest w społeczności gminy, która jest typowo gminą rolniczą i ma olbrzymie zasoby w tym temacie. Postaramy się promować naszych producentów zdrowej żywności na wszystkich uroczystościach gminnych , jak również organizować targi i brać udział w innych imprezach, jarmarkach, targach organizowanych poza obszarami naszej gminy. Wiemy jak bardzo ważny i przyszłościowy jest ten temat.
Stowarzyszenie KEKS-Kozłowska Ekologiczne Kuźnia Smaku powstało dla ludzi produkujących zdrową żywność jak również dla tych, którzy będą chcieli taką żywność kupować.
Nasza społeczność to wielki potencjał przedsiębiorczości i zdolności kulinarnych .
Mieszkamy w zdrowym, naturalnym środowisku o wielkich walorach turystycznych.
Będziemy dbać i rozwijać te zasoby dla nas i przyszłych pokoleń!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
Turówko 18
13-124 Kozłowo
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

„Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar” - organizacja powstała 07.02.2007r.

-------------------------------------------

17 członków założycieli wybrało Komitet Założycielski, który zajął się całym procesem legislacyjnym. 08.03.2007r. otrzymaliśmy wpis do KRS. W chwili obecnej spełniamy wszystkie wymogi formalno-prawne (REGON, NIP, nr konta), aby swobodnie działać, realizując założone cele. Głównym celem naszej organizacji jest integracja społeczna i aktywizowanie środowisk lokalnych, poprzez organizowanie wspólnie z mieszkańcami imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, oświatowo-wychowawczym i sportowym. Zależy nam szczególnie na współpracy z lokalnymi liderami, aby najskuteczniej definiować potrzeby i rozwiązywać problemy konkretnych ludzi w konkretnym miejscu. Chcemy pomagać w indywidualnym rozwoju przede wszystkim członkom naszej organizacji, a także, innym mieszkańcom naszej gminy, osobom aktywnym cechującym się wrażliwością społeczną, oferując dostęp do szkoleń oraz pomoc merytoryczną z zakresu działalności społecznej. Aby zbliżyć do siebie mieszkańców i samorządowców gminy Kozłowo, zamierzamy organizować wspólne spotkania i konferencje tematyczne dotyczące wszystkich kierunków rozwoju, dostępu i przepływu informacji, definiowania i rozwiązywanie problemów.

    Oferujemy pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskując żywność, odzież i inne dary rzeczowe poprawimy warunki życia mieszkańw naszej gminy. Zorganizujemy Lokalne Grupy Pomocowe.

Wesprzemy instytucje i organizacje działające dla dobra wspólnego.

    Wszelkie nasze działania odbywają się na zasadzie non profit, opieramy je na pracy wolontariuszy - członków organizacji i nie tylko. Jesteśmy otwarci na pomoc każdego, kto chciałby realizować się w pracy na rzecz innych.

 Współpracujemy z wieloma organizacjami z poza terenu naszej Gminy.Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Gminy w Kozłowie, by móc w pełni uczestniczyć we wszystkich wcześniej wspomnianych aspektach życia. To tylko niektóre obszary udostępnione osobowością prawną naszej organizacji. Chcielibyśmy, aby „Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar”, było skutecznym narzędziem do działania i rozwoju dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji, instytucji i władz naszej gminy.

W skład organu zarządzającego Stowarzyszenia wchodzą:

Maciej Prażmo - prezes,
Rafał Witkowski - wiceprezes,
Ewa Prażmo- sekretarz-skarbnik.

 
Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar

ul. Warmińska 2/7
13-124 Kozłowo

Tel. 602 319 309 lub 89 626 75 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 01.09.2008 r.

-------------------------------------------

Zrzesza w swoich szeregach na dzień 30.11.2008 r. 26 członków. Działalność statutowa oparta jest na dobrowolnych kwartalnych składkach wszystkich członków. Stowarzyszenie nasze w swojej działalności nie może mieszkańcom zapewnić takich dóbr jak mieszkania czy stanowiska pracy ze względu na brak możliwości. Natomiast w ramach dużego zaangażowania naszych członków, ofiarności sponsorów chcemy organizować imprezy kulturalne typu: festyny, rajdy, pikniki, wieczornice, spotkania z ciekawymi ludźmi itp. które uprzyjemniają szarość codziennego życia mieszkańcom.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 •     Pozyskiwanie środków finansowych i dóbr materialnych na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych;
 •     Wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 •     Integrowanie środowiska wokół różnych form pomocy sąsiedzkiej, zgłaszanie innych inicjatyw społecznych;
 •     Gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody;
 •     Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych;
 •     Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz popularyzatorskiej;
 •     Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej;
 •     Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi regionu;
 •     Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ciekawe miejsca;
 •     Prowadzenie zespołów artystycznych;
 •     Promowanie zdrowego stylu życia;
 •     Samokształcenie członków Stowarzyszenia;
 •     Uczestniczenie w programach edukacyjnych, artystycznych i twórczych;
 •     Organizowanie kursów, warsztatów artystycznych i twórczych, konkursów, pokazów, plenerów, koncertów, prezentacji, imprez okolicznościowych itp.;
 •     Publiczne wyrażanie swojego stanowiska w sprawach związanych z regionem;
 •     Wspieranie sołectw w zakresie podnoszenia warunków swojego zamieszkania, w tym rozwijanie terenów zieleni, rozbudowę placów zabaw, tworzenie małej architektury itp.;
 •     Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 •      Archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza dorobku społeczno-kulturalnego jego członków;
 •     Skupianie wokół idei Stowarzyszenia działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych;
 •     Promocję i organizację wolontariatu;
 •     Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


   Odczuwamy niedostatek osób „czynnych” w  Stowarzyszeniu i każda osoba chętna do współpracy jest „na wagę złota”. Miło byśmy widzieli nowych członków w Stowarzyszeniu, ale doraźna pomoc przy pojedynczych tematach też będzie cenna. Chcemy działać dla dobra mieszkańców gminy Kozłowo, a tutaj pole jest szerokie.


PRZYŁĄCZ  SIĘ  DO  NAS!

Kontakt z organizacją:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Ziemia Kozłowska”
ul. Nidzicka 31
13 – 124 Kozłowo

Tel. 696 244 298
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.